LAB: Voorstellen regionale academie

Interview Buurtsportcoach Academy Noord met Marije Plantinga, projectleider Sport Fryslân én Robert den Dunnen, programma manager Leven Lang Ontwikkelen Hanzehogeschool Sportstudies.

Met wie hebben we het genoegen?

 1. Marije Plantinga, projectleider Sport Fryslân
 2. Robert den Dunnen, programma manager Leven Lang Ontwikkelen Hanzehogeschool Sportstudies

Hoe lang bestaat jullie academie al? En kun je iets vertellen over de totstandkoming?

 1. Sinds februari 2018. De eerste ideeën zijn in 2017 verkend en uitgesproken en vanaf februari 2018 geconcretiseerd.
 2. Het is een initiatief van Sport Noord. Dat is een samenwerking tussen de drie noordelijke PSO’s (provinciale sportorganisaties) en de Hanzehogeschool, instituut voor sportstudies.
 3. We ontdekten dat we allemaal scholingen organiseren voor buurtsportcoaches in onze provincies. Als we de inschrijving openstellen voor elkaar, dan kunnen we      veel efficiënter werken en als er nieuwe ontwikkelingen zijn in het werkveld kan de Hanzehogeschool als onderwijspartner helpen bij de ontwikkeling van nieuw cursusaanbod. Zoals we bijvoorbeeld met BIOR (redactie: Bewegen in de Openbare Ruimte) gedaan hebben.

Wat doen jullie zoal en voor wie?

 1. De sport- en beweegprofessional moet zich permanent goed kunnen voorbereiden op zijn/haar werk in de eigen regio, net als het goed kunnen anticiperen op het veranderende werkveld. De Buurtsportcoach Academy Noord wil zijn bijdrage daaraan leveren door het aanbieden van scholingsaanbod. De Academy Noord streeft ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vragen en behoeften vanuit de sport- en beweegprofessional. Hiervoor gebruiken we de jaarlijkse behoeftepeiling onder buurtsportcoaches en maken we gebruik van onze eigen klankbordgroep (een vertegenwoordiging van BSC’s uit de regio Noord). Voor het volgen van de trends en ontwikkelingen in het sport- en beweegdomein maken we gebruik van de 2-jaarlijkse peiling onder de werkgevers, de arbeidsmonitor en luisteren we naar signalen uit de Noordelijke gemeenten.
 2. De Academy bereikt De sport- en beweegprofessional door middel van een met regelmaat verschijnende Nieuwsbief. Voor incidentele communicatie gebruikt de Academy vooral facebook, twitter en LinkedIn. Uiteraard hebben we een website waar al ons aanbod op staat vermeld.
 3. Door een structurele samenwerking proberen we met de Academy onze bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de sport- en beweegprofessional in het Noorden. Hiervoor bestaat de werkgroep van de Academy uit één persoon uit elke PSO uit het Noorden (Sport Drenthe, Sport Fryslân en Huis voor de Sport Groningen), één werkgever (Sportbedrijf Drachten) en een vertegenwoordiger vanuit de Hanzehogeschool en de Mbo-opleidingen. Verder betrekken we andere werkgevers in de sport door jaarlijkse contactmomenten.

Wat heeft het programma LAB jullie academie gebracht? Het programma LAB heeft ervoor gezorgd dat

 • Het onderwerp meer prioriteit heeft gekregen binnen alle organisaties
 • De website er professioneler uitziet en meer functionaliteiten heeft
 • Nieuw cursusaanbod is ontwikkeld (werken in netwerken en HWDGN = Hoe werkt die Gemeente Nou)
 • Er afstemming met andere academies plaatsvindt wat er voorheen nog niet was.

En waarom vinden jullie als degenen die deze regionale academie verder ontwikkelen een dergelijk platform belangrijk?

Wij vinden het belangrijk dat de bewoners van Noord-Nederland in hun nabije omgeving kunnen sporten en bewegen zodat dit bijdraagt aan een gezonde leefstijl en reductie van lichamelijke, psychische en/ of sociale problemen. De buurtsportcoach is een belangrijke katalysator in dat proces. De buurtsportcoach is een professional die voortkomt uit verschillende achtergronden (HBO: Sportkunde, ALO; MBO: Sport & Bewegen) en zijn/ haar professie veelal vormgeeft vanuit de eigen praktijkervaringen. Maar de buurtsportcoach is een relatief nieuw beroep en is nog volop in ontwikkeling waardoor regelmatige scholing geen overbodige luxe is. Reden te meer om deze beroepsgroep, vanuit onze Academy Noord, te ondersteunen in zijn/ haar leven lange ontwikkeling. Om de kwaliteit en de juiste scholingen in ons aanbod te hebben zijn de onderwijsinstellingen een belangrijke partner. Deze instellingen bieden de scholingen al aan of ontwikkelen desgewenst. Tegelijkertijd hebben zij een goed zicht op de praktijk van de buurtsportcoach en bestaat er een korte lijn tussen werkveld en onderwijsontwikkeling/curriculum. Werkgevers hebben daarnaast het belang om professionals in dienst te hebben die actuele kennis bezitten, maar ook uitgedaagd blijven in hun werk zodat zij met plezier aan het werk zijn. Want medewerkers met plezier leveren kwalitatief beter werk en het verloop en verzuim is lager met tevreden medewerkers.

Wat is jullie volgende stap, welke kansen zie je voor de regionale academie? Stappen:

 • Met de werkgroep: korte en lange termijn doelstellingen formuleren.
 • Voor de buurtsportcoaches: behoeftepeiling uitzetten en op basis daarvan een jaarplanning maken van het scholingsaanbod in 2023.
  Vanwege de landelijk samenwerking verwacht ik meer afstemming tussen de diverse partijen die aanbod voor buurtsportcoaches hebben. Dat is een kans voor alle betrokkenen.

Wat zou je graag mee willen geven?

Denk als buurtsportcoach niet alleen na over welke scholing je nodig hebt voor je projecten. Maar denk ook na wat je op lange termijn wil bereiken en ga actief op zoek naar scholingen die daarbij passen. Kortom, verbreed je blik op scholing van korte naar lange termijn.

Buurtsportcoach Academy Noord 

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 14 oktober 2022