Leeswijzer Cultuurcoaches

In deze leeswijzer vind je kennis en tips voor iedereen die betrokken is bij, of werkzaam is als, cultuurcoach. Hier vind je informatie over onder andere: de BRC, brede SPUK en ondersteuning van cultuurcoaches.

De cultuurcoach stimuleert deelname aan cultuur, verbindt cultuur met andere sectoren en ondersteunt cultuuraanbieders. De gemeente stelt de cultuurcoach aan, het rijk financiert mee. De cultuurcoach werkt bij een culturele instelling, in het onderwijs of in zorg en welzijn. Meestal wordt een cultuurcoach aangesteld via de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). De afgelopen jaren is deze regeling gemonitord en geëvalueerd, en dit heeft bijgedragen aan de planvorming rondom de nieuwe periode BRC (2023-2026).  
Lees hier het volledige artikel

Afzender: Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 30 juni 2023