Let op: wijziging in het stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen

Het stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen (max € 850,-) is beschikbaar voor sport- en beweegaanbieders om mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen, een aanbod te bieden.  

Sinds oktober 2019 is er de mogelijkheid om een budget aan te vragen. NOC*NSF heeft budget om maximaal 145 sport- en beweegaanbieders te ondersteunen. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om dit budget aan te vragen, waardoor naar verwachting in kwartaal 2 2020 het totale budget gebruikt is. Dat is natuurlijk erg mooi! Echter is een groot deel van de aanvragen gericht op mensen met een beperking (78) en ouderen (38), terwijl NOC*NSF het liefst ziet dat het budget zo breed mogelijk wordt ingezet. Dit heeft NOC*NSF doen besluiten om per 1 mei géén aanvragen meer te beoordelen gericht op mensen met een beperking en ouderen. Hiermee wil ze aanbieders die zich (willen gaan) inzetten voor kwetsbare mensen, LHBTI+, en mensen met een laag inkomen, meer ruimte geven om gebruik te maken van dit budget.

NOC*NSF hoopt op jullie begrip en verwacht je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en/of opmerkingen graag contact opnemen met Joep van Lankveld (joep.vanlankveld@nocnsf.nl).

Afzender: NOC*NSF
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 12 juni 2020