Magazine BUURTSPORTCOACH. Ga zo door!

Met trots presenteert Sport en Bewegen in de Buurt tijdens de Nationale Kennisdag in Arnhem het magazine BUURTSPORTCOACH. Ga zo door!. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan de minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins. Het magazine schetst de opbrengsten van het programma Sport en Bewegen in de Buurt.

Uitreiking magazine

In 2012 startte het landelijk programma Sport en Bewegen in de Buurt, met als doel: iedereen moet kunnen sporten en bewegen, dichtbij in de eigen buurt en op een veilige manier. Zodat een gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze is. We kunnen nu, zes jaar later, concluderen dat het programma Sport en Bewegen in de Buurt veel teweeg heeft gebracht.

Er is hard gewerkt aan de kwaliteit van sport- en beweegactiviteiten en hoe we nieuwe groepen mensen kunnen stimuleren te gaan sporten en bewegen. De buurtsportcoaches zijn niet meer weg te denken van het lokale niveau. Niet in de wijk, niet bij het onderwijs, niet bij de verbinding met zorgaanbieders en zeker niet in relatie tot sportclubs en andere sport- en beweegaanbieders.

De opbrengsten moeten we koesteren en vasthouden voor de toekomst. In het Nationaal Sportakkoord is opgenomen dat het aantal buurtsportcoaches (opnieuw) fors wordt uitgebreid. We kunnen dus met recht stellen: ga zo door!

Raak geïnspireerd door de mooie voorbeelden en deel ze met elkaar!

Het magazine is interessant voor alle partijen die zich ambtelijk, bestuurlijk of uitvoerend bezighouden met Sport en Bewegen in de Buurt.

Op www.sportindebuurt.nl is de digitale versie van het magazine te vinden.

Afzender: Sport en Bewegen in de Buurt
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 6 december 2018