Magazine BUURTSPORTCOACH. Vitale aanbieders

Met trots presenteert Vereniging Sport en Gemeenten tijdens de landelijke Kennisdag Brede Regeling Combinatiefuncties in ‘s-Hertogenbosch het magazine BUURTSPORTCOACH. Vitale aanbieders. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad en bestuurslid van NOC*NSF. De rode draad in dit magazine is de rol van de buurtsportcoach/cultuurcoach bij het duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders.

In het Nationaal Sportakkoord is afgesproken er alles aan te doen om iedere Nederlander een leven lang plezier te laten beleven aan sport en bewegen. Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Belemmeringen die mensen nu nog ervaren moeten worden weggenomen. Buurtsportcoaches spelen daar een grote rol in. Zij leggen een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven.

Op 1 januari 2019 is mede vanwege het sportakkoord de regeling aangepast. De nieuwe ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’ krijgt een bredere focus en er is meer budget beschikbaar. De buurtsport- en cultuurcoaches kunnen nu nog beter lokale sport-, beweeg- en cultuuraanbieders versterken en ondersteunen, ook bij het ontwikkelen van innovaties. Zodat er voor iedereen in de buurt een passend en makkelijk toegankelijk aanbod is. De ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’ maakt effectieve samenwerking tussen alle lokale maatschappelijke partners mogelijk.

In het magazine vindt u een verzameling van mooie voorbeelden van hoe buurtsport- en cultuurcoaches te werk gaan en hoe ze er in slagen sport, bewegen en cultuur voor iedereen mogelijk én vooral leuk te maken. Raak geïnspireerd door de voorbeelden en deel ze met elkaar!

Het magazine is interessant voor alle partijen die zich ambtelijk, bestuurlijk of uitvoerend bezighouden met de Brede Regeling Combinatiefuncties. 

Bekijk de digitale versie van het magazine BUURTSPORTCOACH. Vitale aanbieders.

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 12 december 2019