Nationaal Plan Zwemveiligheid

Leren zwemmen is de beste remedie tegen verdrinking. Een kind dat zichzelf niet kan redden in het water kan echter ook niet meedoen aan allerlei activiteiten en sporten in en om het water. De meeste kinderen starten rond 4- of 5-jarige leeftijd met zwemles. Particulier of via school. Kwetsbare groepen zijn; kinderen uit arme gezinnen, kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond en kinderen in grote steden. Zij halen minder vaak hun zwemdiploma’s. Ook kinderen met een ontwikkelingsprobleem of beperking zijn vaak minder zwemveilig. Weet jij als buurtsportcoach hoe zwemveilig de kinderen in jouw buurt zijn en wat je kunt doen om dit te verbeteren?

96% van de kinderen haalt zwemdiploma A. Het C-diploma (de Nationale Norm Zwemveiligheid) wordt slechts door 36% behaald. Ouders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun kinderen op zwemles gaan. Daarnaast kiest ongeveer 30% van de scholen ervoor om enige vorm van schoolzwemmen aan te bieden. Dit schoolzwemmen is soms gericht op het halen van diploma’s, maar er worden ook allerlei creatieve vormen, zoals natte gymlessen, aangeboden. Er zijn verschillende manieren waarop invulling gegeven kan worden aan bewegen in water en het vergroten van de zwemveiligheid.

Welke keuzes gemaakt worden is afhankelijk van de lokale situatie. Als buurtsportcoach kun jij hierin een belangrijke rol spelen. Jij kent de kinderen en hebt contact met de school. Jij kunt samen met de leerkrachten wellicht inventariseren welke diploma’s de kinderen in jouw buurt hebben. Of je kunt een samenwerking aangaan met het zwembad of een zwemvereniging om activiteiten te bedenken. Zo kun je bijvoorbeeld gezamenlijk de Nationale ZwemChallenge organiseren of je biedt samen met de lokale reddingsbrigade survivallessen aan.

Ouders van kinderen die niet zwemveilig zijn zien wellicht financiële of logistieke obstakels om hun kind op zwemles te laten gaan. Misschien kun je deze ouders helpen door hen bekend te maken met stimuleringsregelingen vanuit de gemeente, het Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Leergeld of andere opties. Ook zou je, samen met lokale partijen, oplossingsgericht mee kunnen denken in de logistiek van het brengen naar en halen van zwemles.

Enkele interessante links :

  • Witboek - over de verschillende manieren waarop scholen betrokken kunnen zijn. En met voorbeelden van nieuwe stijl schoolzwemmen zoals in Hengelo, Castricum, Hellevoetsluis en met Swim2Play.
  • Beweeg-ABC – hierin zit een module zwemvaardigheid waarmee bv zwemdiplomabezit bijgehouden kan worden.
  • Nationale ZwemChallenge - voor de zomervakantie kinderen (samen met (groot)ouder) uitdagen om zwemvaardigheid te laten checken.
  • Samenvoorallekinderen.nl; financiële steun voor de kinderen in jouw gemeente om op zwemles te gaan.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Brigitte Muller (bmuller@nrz-nl.nl) of Herman Rijsdijk (h.rijsdijk@sportengemeenten.nl).

De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) heeft als doel de zwemveiligheid van mensen in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Om dit te bereiken werkt de NRZ nauw samen met vele partijen, waaronder de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Binnen het door de NRZ gecoördineerde Nationaal Plan Zwemveiligheid heeft de VSG het voortouw genomen rondom zwemveiligheid van kinderen uit arme gezinnen en de rol van scholen bij zwemveiligheid. Wil je meer weten over het Nationaal Plan Zwemveiligheid, lees dan hier verder.

Afzender: Nationale Raad Zwemveiligheid
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 16 juni 2021