Nationale Diabetes Challenge 2023

De Bas van de Goor Foundation organiseert voor de 9e keer op rij deze challenge om mensen met (pre)diabetes in beweging te brengen en samen te werken aan hun gezondheid. De afgelopen jaren bleek hoe succesvol de Nationale Diabetes Challenge is als beweeginterventie voor mensen die begeleiding nodig hebben om te starten met meer bewegen.

Sport-, welzijn-, beweeg- en zorgprofessionals kunnen zich vanaf nu inschrijven voor één of meerdere wandelgroepen en aan de slag te gaan met de voorbereidingen via www.nationalediabeteschallenge.nl. Het wandelen van de groepen start in begin mei.

Bewegen is belangrijk, zeker voor mensen met diabetes

In Nederland zijn er nog veel mensen die weinig of niet bewegen volgens de richtlijnen zoals de GGD en gemeenten die hanteren. Tijdens de Nationale Diabetes Challenge komen op veel plekken in Nederland mensen in beweging, samen in een groep om te werken aan hun gezondheid. Wandelen kan altijd en op verschillende niveaus, waardoor het voor iedereen een goede manier is om te starten met bewegen. Tijdens de Nationale Diabetes Challenge worden deelnemers met (pre)diabetes gedurende 20 weken, eens per week begeleid bij het wandelen vanuit een locatie die een beweeg-, welzijns- of zorgprofessional opzet voor patiënten of cliënten van hun eigen praktijk.

Gezamenlijke organisatie

Een wandelgroep kan door iedere beweeg-, sport-, welzijns en zorgprofessional worden opgestart. Ideaal is het als deze disciplines samenwerken waarbij ieder zijn eigen rol heeft. Uit de praktijk zijn er diverse mooie voorbeelden van deze samenwerking. Hierin verwijzen zorgverleners actief door waarna buurtsportcoaches of welzijnswerkers de wandelingen organiseren en begeleiden. Door de wandelingen te starten bij de huisartsenpraktijk, kunnen zorgverleners met een kleine tijdsinvestering de wandelaars toch af en toe een hart onder de riem steken.

Sociale meerwaarde

Het programma geeft voorlichting en is daarnaast een sociale activiteit waar wandelaars elkaar leren kennen. Naast de nieuwe verbindingen tussen buurtbewoners, ontstaan er dankzij de Nationale Diabetes Challenge ook connecties tussen deelnemers en professionals en tussen professionals onderling. Daarmee levert de challenge zowel fitheid bij de wandelaars als verbetering in de samenwerking tussen professionals op.

Ondersteuning

Een wandelgroep start met het aanmelden. De Bas van de Goor Foundation ondersteunt de locatie met materialen, communicatie en trainingsschema’s. Tot eind april heeft de locatie tijd om alles voor te bereiden en deelnemers te werven. Vanaf begin mei beginnen de wandelingen.

Feestelijke afsluiting

Afgelopen jaar deden 200 locaties in Nederland mee aan de Nationale Diabetes Challenge. Op deze locaties liep zeker één of meerdere groepen van gemiddeld 20 personen. Op 16 september sluit de Nationale Diabetes Challenge af met een feestelijk festival in Tilburg. Hier komen alle wandelaars uit het hele land bij elkaar.

Effectieve wandelinterventie

De Bas van de Goor Foundation deed onderzoek naar waarom mensen niet actief bewegen en ontwikkelde daarvoor een programma om de drempel naar meer bewegen te verlagen: de Nationale Diabetes Challenge (NDC). Met dit programma brengt de foundation mensen in beweging. Hiermee wil de foundation het groeiende probleem van inactieve mensen en toenemende mensen met diabetes aanpakken. De Nationale Diabetes Challenge is een bewezen effectieve beweeginterventie.  Belangrijkste ingrediënten van de interventie zijn wandelen in een groep, onder begeleiding op afgesproken tijden. Gedurende 20 weken wandelen professionals één keer per week mee met een groep deelnemers om samen te werken aan een gezondere leefstijl en duurzame gedragsverandering. Afgelopen jaren hebben op deze manier al ruim 15.000 mensen de stap gezet naar meer beweging.

Meer informatie?

Meer informatie is te vinden op www.nationalediabeteschallenge.nl of neem deel aan één van de (online) informatiebijeenkomsten die de komende weken worden gehouden over het starten van een eigen wandelgroep.

Afzender: Bas van de Goor Foundation
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 4 april 2023