Neem deel aan het panel BSC van Mulier Instituut

Mulier Instituut voert jaarlijks onderzoek uit naar de verantwoording van de gelden die aan gemeenten verstrekt worden voor de Brede Regeling Combinatiefuncties. Daarnaast doet zij verdiepend onderzoek met behulp van panels. Mulier Instituut is op zoek naar buurtsport- en cultuurcoaches die hieraan deel willen nemen.

Panels

Om naast de antwoorden op de jaarlijkse vragenlijst van gemeenten die deelnemen aan de Brede Regeling Combinatiefuncties een breder en meer verdiepend beeld te krijgen, bestaan er vijf panels:

Het Mulier Instituut zet jaarlijks één (en in een enkel geval meerdere) peiling(en) uit onder de deelnemers van de panels, over actuele vraagstukken rondom de inzet van sport- en cultuurcoaches en hun aansturing. Hiermee komt de stem van verschillende betrokkenen terug in de berichtgeving en is er ruimte voor verdiepende vragen aan gemeenten. Doel is om beleidspartners, gemeenten, werkgevers en sport- en cultuurcoaches inzicht te verschaffen en waar nodig bij te dragen aan discussies over de bevraagde onderwerpen.

Het buurtsport- en cultuurcoachpanel en het werkgeverspanel zijn op zoek naar nieuwe panelleden. Hoe groter het panel, hoe beter het de hele doelgroep representeert. Dus ben jij buurtsportcoach, cultuurcoach of werkgever? Geef je dan nu op via deze link.

Afzender: Mulier Instituut
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 2 maart 2020