Nieuwe regeling Brede Regeling Combinatiefuncties

De gezamenlijke ministeries en VNG/VSG zetten zich in om de komende jaren vraaggericht de toeleiding en begeleiding naar sport-, beweeg- en cultuuraanbod te versterken, zodat meer mensen actief betrokken raken bij en deelnemen aan sport, bewegen en cultuur en daarmee gezonder, actiever en fitter worden. Met de Brede Regeling Combinatiefuncties wordt deelname aan sport en cultuur verbonden met ten minste één andere sector, zoals de zorg of het onderwijs. Door de jaren heen hebben de functionarissen zich ingezet om de verbinding tussen sectoren te realiseren.

De BRC-regeling vormt een addendum bij het Hoofdlijnen Sportakkoord II. De financiële voorwaarden worden vastgesteld in de brede specifieke uitkering (SPUK) ten behoeve van het bevorderen van de gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis.

De totale lijst FAQ’s Brede SPUK, GALA, Sportakkoord II en BRC vind je hier

Na de vaststelling van het GALA en de publicatie van de Brede SPUK in februari 2023, hebben in alle GGD-regio’s startbijeenkomsten plaatsgevonden. Daarin zijn ruim 700 medewerkers van gemeenten meegenomen in de achtergrond en ambities van het Gezond en Actief Leven Akkoord, het Hoofdlijnen Sportakkoord II en de Brede Regeling Combinatiefuncties.
 
Vanaf 8 mei organiseren VNG en VSG een tweede ronde bijeenkomsten over de Brede SPUK, samen met de lokale GGD-en andere kennis-en ondersteuningspartners. Deze verdiepingsbijeenkomsten zullen in het teken staan van de herijking van het lokaal Sportakkoord, het integrale plan van aanpak voor 2024-2026 en de samenwerking op lokaal en regionaal niveau. Bij de invulling van het programma wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de vragen en behoeften die in de diverse regio’s leven.

Meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomsten: https://sportengemeenten.nl/agenda-item/verdiepingsbijeenkomsten-gala-en-sportakkoord-ii/

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 4 april 2023