Profielen

In de bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2023 – 2026 wordt onder 1b gesproken over 6 profielen (en een aantal afgeleiden daarvan) die lokaal gehanteerd kunnen worden om de doelen te behalen.

Om gemeenten en werkgevers enig houvast te geven bij het aanstellen en/of continueren van professionals zijn er voor deze rollen profielen opgesteld. Het zijn (nog) geen functiebeschrijvingen met uitzondering van de functiebeschrijvingen en het raamwerk voor de buurtsportcoaches (geïmplementeerd in februari 2021). Het streven is om deze functies in 2023 definitief te laten beschrijven door een daarin gespecialiseerd bureau en ze ook te wegen/te waarderen in de cao Sport. Hiermee ontstaat een raamwerk van zowel generieke als specifieke functiebeschrijvingen.

De 6 profielen vind je hier

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 4 april 2023