Ruim de helft van de basisschoolleerlingen heeft vanwege coronamaatregelen drie maanden geen gymles gehad

Van half maart tot 11 mei waren basisscholen dicht vanwege de coronamaatregelen. Ook na de gedeeltelijke openstelling in de periode van 11 mei tot en met 7 juni heeft 58% van de basisschoolleerlingen volgens de ouders geen gymles op school gehad.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut via een online vragenlijst onder ouders van kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Andere belangrijke uitkomsten zijn:

  • Van de kinderen die in de periode van 11 mei tot en met 7 juni wel gymles op school volgden, kreeg 68% één keer per week gymles. Dat was voor 77% van hen minder vaak dan in de periode vóór de coronamaatregelen (16 maart).
  • De gymles vond het meest buiten plaats (54% op een sport/grasveld, 35% op een schoolplein). De scholen volgen hiermee het protocol.
  • De gymles werd meestal door de vakleerkracht gym gegeven (67%).

Dit betekent dat vanwege de coronamaatregelen meer dan de helft van de kinderen in Nederland op 8 juni ongeveer drie maanden geen gymles heeft gehad. Kinderen die wel gymles op school hadden, kregen veelal minder gymles dan in de periode vóór de coronamaatregelen. De kans is groot dat dit negatieve gevolgen heeft voor de motorische ontwikkeling van kinderen en het is de vraag of er komend schooljaar nog een inhaalslag gemaakt kan worden.

Klik hier om ‘Gymles in tijden van corona’ te downloaden.

Neem voor meer informatie over het onderzoek contact op met Maxine de Jonge.

Afzender: Mulier Instituut
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 24 juni 2020