Serious gaming in de buurt kan kind tot sporten stimuleren

Een digitaal platform dat sporten en serious gaming combineert, kan buurtcoaches helpen kinderen in beweging te krijgen. Een Noord-Nederlands consortium bracht in kaart aan welke voorwaarden zo’n platform moet voldoen.

Kinderen bewegen te weinig. Ondanks inspanningen hen aan te zetten tot bewegen, lukt het niet die trend om te buigen. Nederland telt ongeveer 296.540 kinderen tussen de 10 en 12 jaar die de beweegnorm niet halen. Gemeenten hebben weliswaar buurtsportcoaches aangesteld, maar omdat die zich richten op meerdere doelgroepen, zijn ze niet altijd in staat inactieve kinderen te bereiken. 

Adaptief platform

Om inactieve kinderen in beweging te krijgen verenigden 8D Games, Hanzehogeschool Groningen, Huis voor de Sport, aXtion en het Sport science & innovation Groningen zich in het consortium Fit for Play. Zij ontwierpen een gelijknamig platform met gevarieerde en gepersonaliseerde exergames, die beweging (exercise) en gaming combineren. Het platform past zich aan aan de individuele bewegingsniveaus, de behoeften en motieven van kinderen. In een haalbaarheidsonderzoek bekeken de Hanzehogeschool en 8D Games hoe kansrijk de toepassing van Fit for play is in de praktijk, en aan welke voorwaarden moet worden voldaan.

Lees het hele artikel op ZonMw.

Afzender: ZonMw
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 15 september 2020