Start tweede tranche clubkadercoaching (Community of Practice)

Clubkadercoaching! Wil jij bij de kopgroep horen? Wil je inzicht krijgen in de meest relevante thema’s? Wil je een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling? Maakt jouw gemeente, provinciaal of lokaal sportservicebureau al werk van clubkadercoaching? Meld je dan aan voor de Clubkadercoach Community of Practice en werk samen met VWS, VSG en NOC*NSF!

Wat is clubkadercoaching?

Wat zijn volgens jou de belangrijkste redenen waarom mensen sporten? Juist: plezier en progressie. Trainers en coaches spelen hierin een doorslaggevende rol. Een groep jeugdsporters trainen en coachen is nog niet zo gemakkelijk. Hoe krijg je iedere sporter actief en betrokken? Hoe zorg je ervoor dat het sporten bij een sportclub ook een bijdrage levert aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling? En aan een gevoel van ‘erbij horen’?

Steeds meer gemeenten en sportbonden onderkennen de enorme waarde van sportverenigingen met een positieve sportcultuur: sociaal veilig, inclusief en pedagogisch sterk. Dit vraagt om trainers en coaches die niet alleen sportinhoudelijk verstand van zaken hebben, maar juist ook in pedagogisch-didactisch opzicht bekwaam zijn. Verenigingen zien steeds meer het belang van het structureel opleiden en begeleiden van hun trainers en coaches. Maar hoe zorg je dat het opleiden en begeleiden van trainers op de club een normaal verschijnsel wordt? Daar zorgt de clubkadercoach voor!

De rol van de clubkadercoach wordt veelal ingevuld door buurtsportcoaches (of andere professionals) die gedurende één of twee seizoenen een vereniging ondersteunen bij het opzetten van een gedegen trainersbegeleidingsbeleid. De clubkadercoach zorgt dat ná zijn of haar vertrek de rol wordt overgenomen door trainersbegeleiders van de club zélf. De clubkadercoach heeft met zijn coaching een sleutelrol als het gaat om meer vitale sportverenigingen met een positieve sportcultuur. Om die reden heeft clubkadercoaching een prominente plek in het Nationaal Sportakkoord.

Check hier de Clubkadercoach-video.

Community of Practice Clubkadercoaching

Sinds januari 2019 nemen er meer dan 50 verenigingen deel aan het project ‘Proeftuinen Clubkadercoaching’. Deze verenigingen zijn verspreid over twaalf gemeenten en acht sportbonden. De proeftuinen worden komend najaar afgerond en hebben een veelheid aan kennis, inzichten en ervaring opgeleverd. Clubkadercoaching blijkt inderdaad de sleutel tot het vestigen van een positieve sportcultuur bij de deelnemende verenigingen:

 • de sporters ervaren meer plezier en blijven langer sporten.
 • de trainers (waarvan 90% vrijwilligers) staan zelfverzekerder en met meer plezier voor de groep. Zij zijn bereid hun rol langer te vervullen.

Vanwege deze positieve opbrengsten start er van 1 december 2020 tot en met 30 november 2021 een Community of Practice van tien gemeenten of sportservicebureaus die de keus hebben gemaakt buurtsportcoaches (deels) in te zetten als clubkadercoach, die tegelijkertijd willen bijdragen aan de doorontwikkeling van dit werkterrein en daarmee het vergroten van de olievlek. In deze nieuwe Community of Practice staan ervaren, leren, verbeteren, delen en verspreiden centraal. 

Naast de 10 gemeenten en sportservicebureaus zijn ook de volgende partijen aangesloten bij deze Community of Practice: het Ministerie van VWS, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Sportkracht12, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut, programma Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB), Wij Buurtsportcoaches, Windesheim Hogeschool, KNGU, KNVB, Rotterdam Sportsupport en gemeente Amsterdam.

De Community of Practice wordt mogelijk gemaakt met financiering vanuit het Ministerie van VWS. De projectleiding is belegd bij NOC*NSF en de KNVB.

Hoe ziet de Community of Practice (COP) er uit?

 • De COP duurt één jaar (december 2020 – november 2021) waarin diverse kennisdelingsbijeenkomsten plaatsvinden.
 • Tien werkgevers van buurtsportcoaches nemen deel aan de COP.
 • Gezamenlijk zetten we in op zichtbaarheid en communicatie.

Wat levert het op voor de werkgever van clubkadercoaches?

 • Kennisuitwisseling en intervisie met de kopgroep.
 • Inzicht in de meest relevante thema’s rondom clubkadercoaching.
 • Financiering en facilitering van de clubkadercoach-opleidingen.
 • Financiële vergoeding voor een coördinator voor 0,1 Fte (4 uur per week).
 • Beschikking over monitoringsinstrumenten.
 • Een belangrijke rol bij de professionalisering in de sport.
 • Samenwerking met sportbonden.

Aanmelden of vragen

Ben jij geïnteresseerd? Zorg er dan voor dat jouw werkgever (bijv. provinciale sportorganisatie, gemeente of sportservicebureau) deelneemt aan de Community of Practice. De organisatie dient zich dan vóór 1 augustus 2020 aan te melden. Meer informatie vind je op de website van NOC*NSF.

Afzender: NOC*NSF
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 12 juni 2020