Start-Up sessies Sportimpuls

De toegekende aanvragen Sportimpuls ronde 2018 gaan formeel van start op 1 september 2018 en richten zich op het structureel in beweging krijgen van de gekozen doelgroep. Een mooie uitdaging… Ben jij klaar om van start te gaan?

Het opstellen van de toegekende aanvraag was al een samenwerkingstraject op zich. Alle samenwerkende partijen hebben elkaar daarin als partners moeten vinden om dit mooie resultaat te kunnen boeken. Er is tijd verstreken tussen het indienen van de aanvraag bij ZonMw en het formeel starten met de toegekende aanvraag. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat bij een van de samenwerkingspartners veranderingen m.b.t. personeel hebben plaatsgevonden of dat de lokale situatie veranderd is.

Welke ondersteuning bieden wij aan? 
Ervaring leert dat bij het opstarten van een Sportimpuls project van alles komt kijken. Hoe start je de samenwerking op met nieuwe partners en hoe krijg je elkaars belangen inzichtelijk? Hoe ga je de voortgang van het project monitoren? Hoe ga je zorgen dat de activiteiten ook ná het project geborgd zijn, óók financieel? 
Daarom bieden we projectgroepen van toegekende Sportimpuls projecten 2018 kosteloos een Start-Up sessie aan waarin we aan de slag gaan met ‘het samenwerken’. De voordelen hiervan zijn:

  • De projectleider heeft inzicht gekregen in de samenwerking binnen het project en kan zich sneller richten op elementen zoals monitoring en borging;
  • De samenwerkingspartners krijgen snel inzicht in de inhoud van de samenwerking;
  • De samenwerkingspartners zijn in staat om de inhoud van de samenwerking aan te passen, gericht op het neerzetten van een succesvol project.

In de Start-Up sessie zal ingezoomd worden op de condities Ambitie, Belangen en Relatie. Deze condities worden gebruikt om een duurzame samenwerking te realiseren. Een ervaren procesbegeleider vanuit het netwerk Back to Basics zal de Start - Up sessie begeleiden en de sessie duurt een dagdeel.  Wil je in aanmerking komen voor deze Start-Up sessie, meld je alvast aan via sportimpuls@nocnsf.nl of via 06-23271773. Er zal een beperkt aantal sessies gehouden worden.

Als Sportimpuls projectgroep heb je daarnaast de mogelijkheid om gebruik te maken van (onafhankelijke) ondersteuning tijdens het traject. Het doel hierbij is om middels het inzetten van een aantal dagdelen (proces)begeleiding een kwaliteitsimpuls te geven aan je project. Deze ondersteuning kan tijdens de opstart van het project worden ingezet, of gedurende de looptijd van twee jaar.

Het Ondersteuningspunt Sportimpuls (onder regie van NOC*NSF) coördineert de afstemming van je vraag en behoefte en zorgt in afstemming met je projectgroep voor de gepaste ondersteuning. Daarbij wordt er geput uit een uitgebreid netwerk van professionals.

Vragen of meer informatie? 
Heb je een vraag of is er binnen je project behoefte aan ondersteuning dan kun je tijdens werkdagen contact opnemen met het Ondersteuningspunt Sportimpuls, te bereiken via sportimpuls@nocnsf.nl of via 06-23271773. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Afzender: NOC*NSF
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 8 augustus 2018