Stimuleringsregeling en beweegprogramma ‘Ik neem je mee’

Ben jij al op de hoogte van de programma’s vanuit het NOC*NSF waarmee jij als buurtsportcoach aan de slag kunt?

Maak sport- en beweegaanbieders enthousiast voor het stimuleringsbudget!

Wanneer clubs actief aan de slag willen met inclusie en diversiteit kunnen zij gebruik maken van het stimuleringsbudget (max. €850,-). Bijvoorbeeld voor het binden van nieuwe sporters, het starten van een ontwikkelingstraject of voor het aangaan van een samenwerking met een regionale organisatie. Dit met als doel om beter mensen te bereiken die vanwege etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om zich thuis te voelen op de club. Inmiddels is er extra budget vrijgemaakt voor de inzet van het stimuleringsbudget gericht op mensen met een laag inkomen. Dat betekent dat meer sportclubs hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Meer informatie en een link naar het aanvraagformulier vind je hier. Neem voor vragen contact op via inclusiefsporten@nocnsf.nl.

Beweegprogramma 'Ik neem je mee'

Eerder dit jaar is het beweegprogramma Ik neem je mee gelanceerd. Een programma waarin ‘sportieve ambassadeurs’ worden gekoppeld aan ‘niet-sporters’ die drempels ervaren om te starten met een sport. Door deze personen aan elkaar te koppelen fungeert ‘Ik neem je mee’ als een ‘buddysysteem’ met als doel zoveel mogelijk Nederlanders in beweging te brengen.

Om zoveel mogelijk koppels te maken, is ‘Ik neem je mee’ altijd op zoek naar meer enthousiaste deelnemers. Mogelijk zijn er binnen jouw netwerk sportieve ambassadeurs die graag iemand mee nemen naar de sportclub óf niet-sporters die graag meegenomen worden. Om hen te enthousiasmeren kan je gebruik maken van ondersteunende communicatiemiddelen en meer informatie. Meer weten? Neem contact op via ikneemjemee@nocnsf.nl.

Afzender: NOC*NSF
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 5 oktober 2021