Subsidie voor de sportende VMBO-jeugd

ZonMw nodigt onderzoekers en praktijkpartners met affiniteit met het onderwerp 'sportende vmbo-jeugd' uit voor deelname aan een sandpit procedure, welke leidt tot vernieuwend en multidisciplinair onderzoek naar sportende vmbo-jeugd.

Sportdeelname van scholieren op het vmbo ligt lager dan op andere onderwijsniveaus, en participatie gaat omlaag naarmate jongeren ouder worden. Dit is een hardnekkig probleem. Effectieve interventies worden niet opgeschaald, en implementatie van succesvolle initiatieven blijft uit. In de benadering van de doelgroep wordt onvoldoende rekening gehouden met de diversiteit ervan; er is niet een specifieke vmbo'er. Het doel van deze oproep is om de sportparticipatie van vmbo-jongeren te behouden en te vergroten. Daarvoor worden onderzoekers én praktijkprofessionals geselecteerd om innovatieve en creatieve onderzoeks- en implementatieonderzoeksprojecten te ontwikkelen. Het is expliciet de bedoeling dat vertegenwoordigers die werkzaam zijn met de doelgroep, bijvoorbeeld vmbo-docenten en buurtsportcoaches, en de vmbo-jongeren zelf, in samenspraak met onderzoekers en het maatschappelijk werkveld aan de slag gaan.

Hiervoor is subsidie beschikbaar in de vorm van een sandpit. Een sandpit is een nieuw financieringsinstrument dat zich richt op multidisciplinaire samenwerking met als doel een innovatieve en creatieve onderzoeks- en implementatieprojecten rond het onderwerp te ontwikkelen. Om deel te kunnen nemen aan de sandpit dienen geïnteresseerden een aanvraag in voor deelname. Na deelname aan de meerdaagse sandpit workshop kan door de deelnemers een gezamenlijke subsidieaanvraag worden ingediend. De deadline voor het indienen van de aanvraag voor deelname is 9 maart, 14.00 uur.

Meer informatie is te vinden via de site van ZonMw.

Afzender: ZonMw
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 5 januari 2021