Terugblik en ervaringen rol buurtsportcoaches in hostcity’s Nationale Sportweek 2020

In september 2020 vond de NOC*NSF Nationale Sportweek plaats. Dit jaar zorgde corona voor aanpassingen in het programma, maar ondanks deze maatregelen kon jong en oud aan vele activiteiten deelnemen. In dit artikel blikken de buurtsportcoaches uit Emmen, Eindhoven en Nieuwegein terug op hun Nationale Sportweek.

Gemeente Emmen - Ruim tachtig activiteiten verdeeld over de gehele gemeente 

Ondanks de corona met al haar beperkingen stond de gehele gemeente Emmen, als hostcity van de Nationale Sportweek 2020, tien dagen lang geheel in het teken van sport, spel en gezondheid. Ruim tachtig activiteiten vonden plaats verdeeld over Emmen.

Vijftien buurtsportcoaches, verdeeld over zes gebieden die de gemeente telt, hebben zich maximaal ingezet om het podium Nationale Sportweek te gebruiken om de inwoners de belangrijke werkzaamheden van de buurtsportcoach te laten zien. De sportieve tiendaagse werd afgetrapt met het NK stoepranden op het unieke centraal gelegen Raadhuisplein naast adventure zoo Wildlands. De openingsavond stond vooral in het teken van ‘het geheim’ van Emmen en Drenthe en de kracht van ‘samenwerken’ met de buurtsportcoach als middelpunt. Special guest Bruno Bruins benadrukte nog maar eens hoe belangrijk de functie buurtsportcoach is en dat het niet meer is weg te denken in de Nederlandse samenleving.

De kadernota sportief bewegen van Emmen richt zich vooral op het natuurlijk en sportief bewegen met al haar facetten. De focus ligt op de doelgroepen die het hard nodig hebben om ‘de aansluiting’ te vinden met een duurzame gezonde leefstijl. Middels de vastgestelde thema’s binnen de Nationale Sportweek zijn de buurtsportcoaches aan het werk gegaan. Samen met onder andere de georganiseerde sport, welzijnswerk, MBO studenten van de opleiding Sport en Bewegen, supermarkten, diëtisten en ouderenwerk stond de gemeente Emmen volop in de sportieve etalage. Een greep uit de vele activiteiten die de buurtsportcoaches hebben uitgevoerd: 
- De workshop Bellicon voor de collega-ambtenaren viel goed in de smaak bij onze gemeentesecretaris. “Hier moeten we wat mee, we gaan in de toekomst structureel werken aan de vitaliteit van onze collega’s”. 
- Een brandende fakkel is tien dagen lang dwars door Drenthe gegaan om ‘het verhaal’ van Drenthe Beweegt te kunnen vertellen. 
- Er is gesproken met bewoners middels het web Positieve Gezondheid van Machteld Huber. 
- De oudere inwoners konden genieten van bewegen op je eigen balkon. Dit alles werd ondersteund door landelijke kopstukken Olga Commandeur, Özcan Akyol en Yara van Kerkhof.

Een beter podium ‘hostcity Nationale Sportweek’ had het team buurtsportcoaches van de gemeente Emmen niet kunnen wensen. Op de foto het team buurtsportcoaches van de gemeente Emmen.

Gemeente Eindhoven - De onmisbare schakel tijdens de NSW 2020 Eindhoven
Door Peter Engels, Sportregisseur en projectleider Nationale Sportweek Eindhoven

"Sportregisseur is één van de vele vormen hoe je de rol als buurtsportcoach kunt inrichten. Als sportregisseur werken we zo veel mogelijk vraaggericht en brengen we vervolgens het netwerk in de wijk of stadsdeel bij elkaar om samen te kijken hoe we kunnen inspelen op de vraag die er ligt. Daarnaast ondersteunt de sportregisseur alle sportaanbieders en verenigingen en is de sportregisseur ook de aanjager van sportstimulering programma’s waarvan de Nationale Sportweek de grootste is. Voor mij is de eervolle taak weggelegd om in Eindhoven projectleider te zijn van dit project. Samen met de 8 andere sportregisseurs en de communicatie afdeling, maken we er ieder jaar weer een groter evenement van.

Hoe pakken we dit in Eindhoven aan?

De Nationale Sportweek is het grootste breedtesportevenement op gebied van sportpromotie in Eindhoven. Er zijn heel veel partijen (zowel sportaanbieders maar ook bijvoorbeeld jeugd– en welzijnsorganisaties) betrokken die we willen informeren over en verbinden aan het project NSW. De sportregisseur is daarmee de spil tussen alle partijen. In Eindhoven vinden we het belangrijk dat de sportaanbieders niet alleen hun aanbod delen met de stad maar stimuleren we ook hun vindingrijkheid. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking aan te gaan met andere partijen in de stad. Hierdoor groeit het sportaanbod en -netwerk waardoor de keuze voor de inwoners om in beweging te komen en blijven toeneemt.

Als basis voor de Nationale Sportweek kijken we wat er al speelt in de stad. Wat leeft er bij de sportaanbieders en verengingen? Hoe kunnen we hen enthousiasmeren om mee te doen aan de NSW? Aan de hand van de landelijke themadagen van de NSW geven we sportaanbieders en partners een kader en richting waarmee ze kunnen aanhaken bij de NSW. Iedere sportregisseur is verantwoordelijk voor het aanjagen van de NSW in zijn eigen stadsdeel. Daarnaast komen we in januari al voor het eerst bij elkaar om te kijken hoe we de focus aanbrengen op de landelijke thema’s.

Drie jaar geleden was de NSW nog klein van opzet in Eindhoven. We zijn gestart met het promoten van de Albert Heijn sportactie onder de sportclubs. Het jaar daarna zijn we actief de stad ingegaan om in samenwerking met partners de NSW breder te trekken dan alleen de sportaanbieders. Hierdoor groeide het draagvlak om deel te nemen aan de NSW en creëerden we blijvende samenwerkingen. Door de programma’s te borgen kan het programma ieder jaar groeien en dient de sportregisseur als aanjager van nieuwe initiatieven. Daardoor komen er ieder jaar nieuwe initiatieven bij en blijft wat het jaar ervoor is opgezet voortbestaan.

Kortom tijdens de Nationale S portweek ben ik als sportregisseur bezig met verbinden, inspireren, adviseren, aanjagen en borgen. Met als resultaat nieuwe ideeën en samenwerkingen tussen partners en sportaanbieders in een bruisende stad waarbij ieder jaar meer inwoners de sportaanbieders weten te vinden."

Gemeente Nieuwegein - Ondanks de coronamaatregelen een gevarieerd en uitdagend programma
Door SportID Nieuwegein

Nieuwegein was in 2020 voor de tweede keer hostcity van de NOC*NSF Nationale Sportweek. Het team buurtsportcoaches van SportID Nieuwegein, onderdeel van Verbindion, organiseerde in opdracht van gemeente Nieuwegein het 10-daagse sport- en beweegprogramma in samenwerking met sportverenigingen en aanbieders uit Nieuwegein.

Voorbereiding

Met de ervaring als hostcity in 2019 zijn we als team begin 2020 al met de voorbereidingen begonnen. We hadden een organisatorische taakverdeling gemaakt waarbij elke buurtsportcoach verantwoordelijk was voor de activiteiten van één of twee themadagen. Zoals bij veel evenementen en activiteiten dit jaar, veranderde er medio maart 2020 veel door de komst van het COVID-19 virus en moesten alle grote plannen helaas van tafel en hebben we vanaf maart onze plannen meerdere keren moeten aanpassen.

Organisatie

Medio juni kregen we bevestiging dat de NOC*NSF Nationale Sportweek doorgang zou vinden. Toen zijn alle buurtsportcoaches vanuit huis druk aan de slag gegaan om alle partners te betrekken bij de Nationale Sportweek. Tijdens het concreet maken van onze plannen, hebben we gekeken welke sportieve activiteiten we veilig binnen de geldende maatregelen konden organiseren. Hierbij hebben we gekozen voor veel buitenactiviteiten, kleine groepjes, werken met meerdere tijdssloten, verplicht aanmelden bij activiteiten en voor meer activiteiten met jeugd. Voor de ouderen en kwetsbare mensen hebben we filmpjes opgenomen met Olga Commandeur en sportaanbieders zodat we ze op een digitale wijze toch in beweging konden krijgen en houden gedurende de Nationale Sportweek. Op deze manier hebben we een leuk, sportief en gezellig activiteitenprogramma neergezet wat voldeed aan de maatregelen.

Ambassadeurs

NOC*NSF heeft voor veel landelijke aandacht gezorgd door een mooi ambassadeurselftal bij elkaar te brengen met Rico Verhoeven als aanvoerder. Het was mooi om enkelen van dit elftal in Nieuwegein te mogen ontvangen en daarmee extra aandacht voor sport en bewegen te creëren. We zagen de positieve impact van ambassadeurs op de deelnemers.

Resultaten

Uiteindelijk hebben we in Nieuwegein gezamenlijk met 100 betrokken partners, 84 activiteiten georganiseerd waarmee we 3700 mensen in beweging hebben gebracht. Het was een leuke, uitdagende en leerzame periode. Er moest snel geschakeld worden en er werd een beroep gedaan op de creativiteit van het team buurtsportcoaches. 

Vooruitblik

Wij kijken alvast vooruit naar 2021 waarin we voor het derde jaar hostcity zullen zijn en Nieuwegein vijftig jaar bestaat. Hopelijk kunnen we de Nationale Sportweek en het vijftigjarige bestaan van Nieuwegein grootser vieren met elkaar.

Mocht je naar aanleiding van dit stuk nog vragen hebben over de Nationale Sportweek in Nieuwegein, voel je vrij om contact op te nemen met projectleider Sander Tuitel via s.tuitel@merwestein.nl

Afzender: NOC*NSF
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 19 december 2020