Terugblik op de online werkbijeenkomst Sportimpuls

Op dinsdag 10 november j.l. vond – in opdracht van ZonMw en in samenwerking met Rotterdam Sportsupport – de online werkbijeenkomst Sportimpuls plaats. Deze stond volledig in het teken van het werven van de doelgroep jeugd die in lage inkomensbuurten opgroeit en/of overgewicht heeft en de borging van specifieke (Sportimpuls) projecten.

Onder leiding van dagvoorzitter Yasmina Aboutaleb wisselden projectleden van lokale sport- en beweeginterventies, interventie-eigenaren en buurtsportcoaches ervaringen uit over het enthousiasmeren van de jeugd, samenwerken met partners, borgen van een lokale aanpak en het versterken van ouderbetrokkenheid. 

De bijeenkomst startte met een inleidend gesprek over de thematiek met Linda Ooms van het Mulier Instituut, Gert-Jan Lammers en Frank Vermeulen van Rotterdam Sportsupport en Laura Butselaar van Kenniscentrum Sport & Bewegen. “We moeten ons realiseren dat sport en bewegen niet een toverstokje is,” zegt Gert-Jan. "Het gaat om een brede aanpak waarin je duidelijk moet maken wat het de andere partij oplevert. Zodanig dat je samen met en voor het kind je aanpak daarop inricht.” 

Verdiepende sessies

In vier deelsessies, onder leiding van experts Percy Isenia, Wendy van der Wal, Gert-Jan Lammers en Frank Vermeulen van Rotterdam Sportsupport, verdiepten de deelnemers zich verder in de onderwerpen van het inleidend gesprek. 

In de afronding van het programma haalde Yasmina de ‘aha’ inzichten op bij de deelnemers en betrokken experts van Rotterdam Sportsupport. Persoonlijk contact, interesse en begrip tonen voor de ouders – ook in tijden van corona – werden hierbij genoemd. Je bewust zijn van je rol, kijken naar wat er wél kan en waar het hart van de sportclubs ligt, bleken echte eye-openers.

‘Ouders erbij’

Noor Willemsen van Kenniscentrum Sport & Bewegen toonde tenslotte een sneak preview van het instrument ‘Ouders Erbij’. Dit instrument is in opdracht van ZonMw – en op verzoek en samen met deelnemers van de Sportimpuls projecten – ontwikkeld. Ouders Erbij! is een gebruiksvriendelijk digitaal instrument dat lokale sport- en beweegaanbieders eenvoudig in kunnen zetten in de praktijk. Het helpt hen de juiste vragen te stellen aan ouders, zodat ze de behoeften, verwachtingen en wensen kunnen achterhalen. Daarnaast helpt het de sport- en beweegaanbieders om een overzicht van het project te bieden aan ouders en hen te stimuleren daarbij (actief) betrokken te zijn.

Ouders Erbij! is opgedeeld in drie fases die op verschillende momenten van het project ingezet worden:

  • Fase 1: het bereiken en communiceren met ouders voorafgaand aan het project;
  • Fase 2: het afstemmen en betrokken houden van ouders tijdens het project;
  • Fase 3: de borging van het project en hoe je ouders hierbij kunt betrekken.

Ouders Erbij! is vrij toegankelijk voor alle professionals die ouders willen betrekken bij sport- en beweegprojecten. Het instrument is te downloaden vanaf de productpagina van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Monitoring & evaluatie 

Tijdens de afsluiting vertelde Laura nog kort over een monitoring en evaluatie instrument (M&E instrument) dat Kenniscentrum Sport & Bewegen momenteel ontwikkelt in opdracht van ZonMw. Dit instrument moet inzicht bieden in resultaten op deelnemersniveau, lokaal projectniveau en interventieniveau. 

Terugblik bijeenkomst

Bekijk hier de documenten met de onderwerpen openingborgingjeugdouderbetrokkenheid en de afsluiting.
Wil je het complete verslag van de bijeenkomst teruglezen? Klik dan hier.

 

Afzender: Kenniscentrum Sport & Bewegen
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 19 december 2020