Terugblik Sportief Verbinden tijdens TeamNL Olympic Festival en input voor de Sportagenda

Op het Olympic Festival, dat plaats vond in Scheveningen tijdens de Olympische Spelen, was naast de prestaties van TeamNL in Tokio en het zelf beleven en ervaren van de sport, ook veel aandacht voor de toekomst en professionalisering van de sport- en beweegsector.

Uitkijkend naar het regeerakkoord 2021-2025, de nieuwe Sportagenda en vooruitkijkend naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 stond het politiek-bestuurlijk programma (Sportief Verbinden) op het TeamNL Olympic Festival in het teken van de diverse thema's. Iedere dag stond een ander thema in de schijnwerpers, zoals de inclusieve samenleving, vitale sport- en beweegsector, duurzaamheid, etc.

Professionalisering van de sport

Professionalisering van de sporten beweegsector vormde de rode draad tijdens Sportief Verbinden. Door de (veelal vrijwillige) lokale sport- en beweegsector te versterken, te ontzorgen, te ondersteunen en in haar kracht te zetten kan de sportsector werken aan een nog toegankelijkere, veiligere, gezondere en duurzamere sportomgeving. Een sportomgeving waar iedereen zich welkom voelt en er maximaal maatschappelijk rendement wordt gehaald. Door deze professionalisering wordt bovendien de samenwerking met andere sectoren zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn effectiever. De extra investering die hiervoor nodig is verdient zichzelf dubbel en dwars terug. De maatschappelijke kosten worden lager en de kwaliteit van leven in de Nederlandse samenleving hoger. Tot slot werkt het versterken van de landelijke ondersteuningsstructuur van sportbonden en andere maatschappelijke organisaties als een belangrijk vliegwiel voor de lokale professionalisering. Nu investeren en professionaliseren in de sector zorgt ervoor dat bewegen in 2030 het nieuwe normaal is!

Nieuwsgierig naar de uitkomsten van de themadagen en de concrete ideeën die hieruit voort zijn gekomen? Lees dan de uitgebreide rapportage hier.

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 24 augustus 2021