Uitkomsten diverse onderzoeken BRC

De huidige Brede Regeling Combinatiefuncties loopt tot en met 2022. Deze onderzoeken gaan in op de impact van de regeling en geven input voor het te vormen beleid na 2022.

Rapportage Community of Practice – Bureau Mozaiek

Om de impact van de Brede Regeling Combinatiefuncties zo groot mogelijk te maken, is het ministerie van VWS twee jaar geleden een Community of Practice (CoP) gestart. De CoP ‘Sportief bewegen tussen beleid en praktijk’ evalueert en adviseert over (eventuele) bijstelling van de Brede Regeling Combinatiefuncties. De observaties en aanbevelingen van deze CoP zijn onlangs gepubliceerd in de eindrapportage.

Evaluatie onderzoek BRC - Regioplan

Regioplan en Cebeon hebben in 2021 onderzoek gedaan naar diverse aspecten van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Het evaluatieonderzoek naar de Brede Regeling Combinatiefuncties geeft inzicht in de relatie tussen de bestuurlijke en financiële inrichting en bekostiging van de regeling enerzijds en de impact van de regeling anderzijds. Daarnaast geeft het input voor het toekomstige beleid na 2022.
Het onderzoek is hier te lezen.

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 15 december 2021