Update programma LAB

Ook binnen het programma LAB (landelijke academie buurtsportcoaches) moesten we vanaf halverwege maart de geplande activiteiten als gevolg van de corona maatregelen anders inrichten, maar desondanks hebben we de nodige voortgang kunnen boeken. De belangrijkste resultaten op een rijtje, met de deelprojecten als uitgangspunt.

Behoeftepeiling

De resultaten van de behoeftepeiling zijn geanalyseerdgepresenteerd en verrijkt in vier online bijeenkomsten. De uitwerking vormt daarmee een mooie basis om aanbod op te ontsluiten of te ontwikkelen.

Aanbod

Met de werkgroep aanbod die in oktober is gestart, vergelijken we die uitkomsten met de analyse van bestaand aanbod en maken we met de partijen die dit aanbod verzorgen afspraken zodat de bijscholing zo snel mogelijk ook beschikbaar komt voor de buurtsportcoach. Misschien moet bestaand materiaal nog even wat aangepast worden qua vorm en opzet en daar betrekken we dan de klankbordgroepen bij, die uit de vier online sessies zijn ontstaan. Tegelijkertijd gaan we met het onderwijs aan de slag om waar nodig nieuw aanbod te ontwikkelen en de opgedane kennis en ervaring juist ook weer in het curriculum te laten landen.

Academie-infrastructuur

Daarnaast hebben we in kaart gebracht welke academies er nu al zijn, hoe en met wie zij samenwerken en wat er zoal aangeboden wordt en of dit aansluit bij de behoeften. Dit jaar nog starten we met de doorontwikkeling van deze academie-infrastructuur, waarin relevant aanbod samenkomt en ook richting buurtsportcoaches gecommuniceerd en gefaciliteerd wordt. Daarover later meer.

Functieprofielen

Tenslotte is er onder leiding van de WOS hard gewerkt aan het ontwikkelen van functieprofielen. Deze zijn inmiddels vastgesteld. We hopen deze dit jaar nog te kunnen presenteren. Daarvoor werken we nu aan een communicatie- en implementatieplan. Want we kennen nu doelgroep beschrijvingen maar nog geen generieke functieprofielen, terwijl in de praktijk er natuurlijk al duizenden buurtsportcoaches met functieomschrijvingen aan de slag zijn. Dat geldt ook voor de geldende arbeidsvoorwaarden. De aankomende maanden gebruiken we om de inschaling van deze profielen in de cao Sport te vergelijken met andere cao’s waarvan we weten dat deze in de praktijk toegepast worden. We vinden het heel belangrijk om hier zorgvuldig over te communiceren richting zowel de buurtsportcoach, teamleiders/coördinatoren, werkgevers als de gemeentelijke contactpersonen. Dat vereist enige voorbereiding in de vorm van een webinar, een leeswijzer etc. en laat dus nog even op zich wachten.

Kortom, er loopt veel en we hopen dan ook voor het eind van het jaar weer nieuwe resultaten te kunnen presenteren. Met als doel dat de buurtsportcoach zich inhoudelijk en persoonlijk kan blijven ontwikkelen, want daar doen we het tenslotte voor!

Dit nieuwsbericht is gewijzigd op 26 oktober 2020

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 30 september 2020