Valpreventie en het belang van samenwerking met de buurtsportcoach

Valpreventie valt of staat met goede samenwerking in de wijk. Dat zeggen Veiligheid NL en enkele zorgprofessionals die valpreventieprogramma’s aanbieden. Zij signaleren dat er vaak te weinig aandacht is voor borging, wanneer ouderen een valpreventietraining hebben gevolgd. Het is erg belangrijk dat ouderen blijven bewegen. Zelfstandig, maar liefst ook bij regulier beweegaanbod in de wijk. Hiervoor is goede lokale samenwerking noodzakelijk en de buurtsportcoach kan hier een belangrijke rol spelen.

Ouderen die vallen, is een groot maatschappelijk probleem. Een val heeft grote impact op de oudere en zijn familie en mantelzorgers, maar het is ook een probleem voor gemeenten. Er zijn diverse effectieve valpreventieprogramma’s waardoor ouderen meer kracht en een betere balans ontwikkelen, maar waardoor ze ook risicofactoren leren (her)kennen en meer zelfvertrouwen krijgen. Voor een duurzaam preventief effect is het belangrijk dat de deelnemers de oefeningen voor kracht en balans blijven uitvoeren. Als dat niet gebeurt, ebt het effect vaak snel weer weg.

Op www.allesoversport.nl lees je meer over dit onderwerp en staan praktische tips voor buurtsportcoaches en voor zorgverleners en aanbieders van valpreventieprogramma’s om de kans op een duurzaam effect te vergroten.

Afzender: Kenniscentrum Sport
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 26 november 2019