Vragenlijst De Buurtsportcoach en Voeding

Uit een eerdere bijeenkomst tussen het Voedingscentrum en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) kwam naar voren dat JGZ-professionals (jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen) geregeld samenwerken met buurtsportcoaches en dat buurtsportcoaches bij het organiseren van activiteiten ook weleens gezonde voeding aan bod laten komen. Daar willen wij graag een verdere verkenning naar doen en je daarnaast vragen of je behoefte hebt aan verdere praktische ondersteuning vanuit het Voedingscentrum. We hebben daarom een vragenlijst opgesteld.

Werk je met de doelgroep kinderen (0-12 jaar)/of de ouders van?
Zou je dan een aantal vragen willen beantwoorden aan de hand van deze korte online vragenlijst
De vragenlijst duurt maximaal 10 minuten en je gegevens worden anoniem verwerkt.

 

Afzender: Voedingscentrum
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 8 juli 2022