Wat werkt bij aanpak eenzaamheid

In dit dossier verzamelt Movisie kennis over de werkzame factoren bij het verminderen van eenzaamheid. Daarmee wil ze overheden, professionals en burgers ondersteunen bij het succesvol verminderen van eenzaamheid. Dit dossier is een zogeheten groeidocument en wordt aangevuld op basis van nieuwe inzichten over effectieve aanpakken van eenzaamheid.

In veel gemeenten wordt eenzaamheid herkend als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, maar toch worstelen beleidsmedewerkers en zorg- en hulpverleners met de vraag hoe zij eenzaamheid op een duurzame en systematische manier kunnen aanpakken. Om hierin richting te bieden, zet Movisie in dit Wat Werkt bij-dossier risicofactoren, vormen van ondersteuning en werkzame factoren op een rij.

Verbetertool
De inzichten uit onderzoek én uit de praktijk zijn vertaald naar een online verbetertool. Hiermee ga je aan de slag om jouw project of aanpak van eenzaamheid nog beter te maken. De tool bestaat uit drie stappen waarin je aan de hand van vijf thema’s je aanpak onder de loep neemt. Ga naar de verbetertool eenzaamheid.

Dit dossier is onderdeel van een serie Wat werkt bij-dossiers. De dossiers geven informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. Een overzicht van deze dossiers is te vinden op: www.movisie.nl/weten-wat-werkt.

Afzender: Movisie
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 3 maart 2020