Whitepaper en webinar Van jongs af aan vaardig in bewegen

In het Sportakkoord is de ambitie opgenomen dat we er met z’n allen voor moeten zorgen dat meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en dat de motorische vaardigheden toenemen.

Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft de whitepaper ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen ontwikkeld voor professionals die de kwaliteit van én het plezier in sport en bewegen bij kinderen en jongeren willen vergroten. De whitepaper creëert overzicht en geeft inzicht in wat beter leren bewegen is. Professionals worden gestimuleerd vanuit verschillende perspectieven na te denken over dit vraagstuk en een integrale visie en aanpak te ontwikkelen. In de whitepaper staat wat we bedoelen met motorische ontwikkeling, motorisch vaardig zijn en welke mogelijkheden er zijn om de achteruitgang van motorische fitheid tegen te gaan. We staan stil bij de settings waarin kinderen bewegen, spelen en sporten. Ook lees je wat er bekend is vanuit de wetenschap, welke goede praktijkvoorbeelden er zijn en waarom die voorbeelden succesvol zijn.

De whitepaper is te downloaden op de site van Kenniscentrum Sport en Bewegen.

Wie speelt er nu nog buiten? Inspiratie voor professionals om buitenspelen te stimuleren

In dit webinar, dat plaats vindt op 25 juni, kom je erachter hoe jij als professional ervoor kunt zorgen dat kinderen meer buiten gaan spelen. Je wordt geïnformeerd over de meerwaarde van buitenspelen door middel van filmpjes en mini-reportages. Mulier Instituut praat je bij over de stand van zaken rond dit thema. We bespreken hoe professionals het verschil maken. Welke goede ideeën hebben enthousiaste buurtsportcoaches? Wim van Gelder (docent Hogeschool Inholland) en Arno de Swart (Wij Buurtsportcoaches) geven toelichting en nemen je mee in hun visie. Je krijgt meteen zin om zelf aan de slag te gaan!

Ben jij als professional actief in de wijk en wil je dat kinderen meer gaan buitenspelen? Live meedoen aan het webinar kan niet meer omdat het maximum aantal deelnemers is bereikt, maar laat hier je gegevens achter en je ontvangt na 25 juni als eerste de link om het webinar terug te kijken.

Dit webinar is een initiatief van Kenniscentrum Sport & Bewegen samen met VWS, Mulier Instituut, VSG en NOC*NSF.

Afzender: Kenniscentrum Sport en Bewegen
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 12 juni 2020