Zet in 2022 de stap naar een gezonde sportomgeving

Maar hoe kan een vereniging hier nou concreet en actief mee aan de slag?

Vanuit NOC*NSF wordt de inspiratiesessie Gezonde Sportomgeving aangeboden. Tijdens deze sessie wordt er uitgebreid stil gestaan bij het ontwikkelen van een duurzaam en uitvoerbaar beleid rondom roken, alcohol, eten en drinken. 

Merk jij dat er lokaal behoefte is aan meer kennis op dit vlak? Moedig dan jouw lokale sportclubs aan om aan de slag te gaan met een gezonde sportomgeving in 2022! Zowel gemeenten als sportclubs kunnen de inspiratiesessie organiseren óf als interventie inzetten via het Sportakkoord en/of het Preventieakkoord.

Afzender: NOC*NSF
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 15 december 2021