Community of Practice

Om de impact van de regeling zo groot mogelijk te maken, is het ministerie van VWS een Community of Practice (CoP) gestart. De CoP Sportief bewegen tussen beleid en praktijk evalueert en adviseert over (eventuele) bijstelling van de Brede Regeling Combinatiefuncties.

Met 25 mensen uit de praktijk en uit het beleid staan we, onder begeleiding van Bureau Mozaiek, in de CoP Sportief bewegen tussen beleid en praktijk stil bij vragen als: Hoe werkt het landelijk sportbeleid in de dagelijkse praktijk? Welke inzichten uit ervaring van elders zijn breder toepasbaar? Hoe verloopt de aansturing van beleid? Hoe kunnen kennis- en sportorganisaties hun rol goed spelen? Moet het beleid worden bijgesteld?

Downloads