alt_text

Nieuwsbrief 11 juni 2020

alt_text
75

Aanbod bijeenkomsten BRC

De regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties konden dit voorjaar helaas geen doorgang vinden vanwege de geldende maatregelen tegen corona. Vanuit Vereniging Sport en Gemeenten en partners bieden wij daarom een aantal interessante online bijeenkomsten aan, die anders als workshop in deze regionale bijeenkomsten aan de orde waren gekomen.

Lees verder

Corona update

Wat mag wel en wat kan (nog) niet? Met de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen sport- en beweegactiviteiten weer opgestart worden, maar dit brengt ook de nodige vragen met zich mee. In dit artikel vind je een overzicht van handige sites met bruikbare tools en tips.

Lees verder
75

Start tweede tranche clubkadercoaching (Community of Practice)

Clubkadercoaching! Wil jij bij de kopgroep horen? Wil je inzicht krijgen in de meest relevante thema’s? Wil je een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling? Maakt jouw gemeente, provinciaal of lokaal sportservicebureau al werk van clubkadercoaching? Meld je dan aan voor de Clubkadercoach Community of Practice en werk samen met VWS, VSG en NOC*NSF!

Lees verder

Houd de ouderen in jouw wijk of gemeente in beweging!

Steeds meer wordt duidelijk dat fit zijn toch echt heel belangrijk is, bijvoorbeeld om je weerstand op peil te houden. Dat geldt voor iedereen, maar zeker ook voor ouderen die nu extra veel thuis zijn. In de zomermaanden ligt bovendien het meeste sport- en beweegaanbod stil. Hoe kun je dan als buurtsportcoach de ouderen in jouw wijk of gemeente ondersteunen om actief te blijven, in en om het huis?

Lees verder
75

Initiatieven door corona

Corona heeft er voor gezorgd dat we met z’n allen onze creativiteit en vindingrijkheid hebben gebruikt. Tal van initiatieven hebben zich ontplooid om toch thuis in beweging te blijven, elkaar te helpen en de buurtsportcoaches te voorzien van actuele informatie en advies.

Lees verder

Let op: wijziging in het stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen

Het stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen (max € 850,-) is beschikbaar voor sport- en beweegaanbieders om mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen, een aanbod te bieden.  

Lees verder
75

Bruggenbouwers in cultuur

Cultuurcoach, cultuurmakelaar, cultuuraanjager, adviseur, intendant. Allemaal voorbeelden van lokale functies die deelname aan cultuur stimuleren en verbindingen leggen tussen cultuur en andere domeinen. Waar de functienamen hier en daar verschillen en in de werkzaamheden andere accenten liggen, hebben zij één ding gemeen: het zijn allemaal bruggenbouwers. Ze slaan bruggen tussen cultuur en sport. Tussen cultuur en zorg. Tussen cultuur en onderwijs. Het zijn de bruggenbouwers in cultuur.

Lees verder

Whitepaper en webinar Van jongs af aan vaardig in bewegen

In het Sportakkoord is de ambitie opgenomen dat we er met z’n allen voor moeten zorgen dat meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en dat de motorische vaardigheden toenemen.

Lees verder
75

Mogen wij ook (weer) meedoen?

Langzamerhand gaan de sportclubs weer open en kunnen kinderen en jongeren zich weer uitleven op het sportveld. Voor een groot aantal gezinnen heeft de coronacrisis ook financiële gevolgen. Dat betekent dat een groeiend aantal kinderen niet (meer) naar de sportclub kan omdat er thuis niet genoeg geld is om de contributie te betalen.

Lees verder

Coronamaatregelen beïnvloeden het werk van elke buurtsportcoach

Buurtsportcoaches hebben hun werkzaamheden moeten aanpassen als gevolg van de coronamaatregelen. Dit doen ze door taken op te pakken waar ze anders niet/nauwelijks aan toe komen (67%; denk aan doorontwikkeling van projecten), reguliere taken te doen op een aangepaste manier (57%; denk aan digitale beweeglessen), werk voor te bereiden (49%) en heel andere werkzaamheden uit te voeren (43%; denk aan kinderopvang).

Lees verder
75

Optimale verenigingsondersteuning door samenwerking buurtsportcoaches en Adviseurs Lokale Sport

Buurtsportcoaches kennen de wensen en behoeftes van verenigingen, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en zorginstanties en zijn met hun verbindende kracht daarom van groot belang. Daarnaast kennen we sinds kort ook de rol van ‘Adviseur Lokale Sport’. De Adviseur Lokale Sport heeft als doel om de stem van de lokale sportaanbieders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in het sportakkoord.

Lees verder
alt_text


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*