alt_text

Nieuwsbrief 27 november 2019

alt_text

Webinar de rol van de buurtsportcoach binnen het Sportakkoord

Op dit moment wordt er in heel veel gemeenten gewerkt aan lokale sportakkoorden (als afgeleide van het Nationale Sportakkoord). Buurtsportcoaches spelen hierbij een belangrijke rol, zowel in de voorbereidende fase als daarna (uitvoering, borging).

Lees verder
75

Kom ook naar de Nationale Kennisdag

Er komt weer een Nationale Kennisdag aan! Op 12 december zijn alle buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen, cultuurcoaches en teamleiders/beleidsmedewerkers/ coördinatoren van: gemeenten, sportbonden, gezondheids-, welzijn-, cultuur-, onderwijs-, zorginstellingen, bedrijven en (provinciale) sportorganisaties of -stichtingen welkom in Den Bosch. De themasessies die tijdens deze kennisdag plaatsvinden zijn gebaseerd op de diverse deelakkoorden van het Sportakkoord, waarbij wordt ingezoomd op de rol van de buurtsportcoach. Naast de themasessies is er ook een informatiemarkt en de winnaar van de verkiezing ‘Buurtsportcoach van het Jaar’ wordt bekend gemaakt.

Lees verder

Eerste behoeftepeiling LAB is uitgezet

Het vak van de buurtsportcoaches heeft zich in sneltreinvaart ontwikkeld en dat zal het ook nog wel even blijven doen. Daarom voorziet het ondersteuningsprogramma van de BRC (Brede Regeling Combinatiefuncties) onder andere in het programma LAB, Landelijke Academie Buurtsportcoaches. De eerste behoeftepeiling onder buurtsportcoaches is uitgezet op 28 oktober jl.; meer dan 600 professionals hebben de enquête ingevuld.

Lees verder
75

Stem op de Buurtsportcoach van het Jaar!

Buurtsportcoaches doen er toe! Dat bewijzen wij reeds 10 jaar! Ter stimulans en inspiratie is de stimuleringsprijs ‘Buurtsportcoach van het jaar’ in het leven geroepen. De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach 2019 is bedoeld voor een buurtsportcoach die zichzelf onderscheidt van de massa en inspirerend is voor collega’s. Het is bestemd voor de buurtsportcoach die impact maakt met zijn/haar werkzaamheden en het werk van de buurtsportcoach in de etalage zet. Het gaat niet om de beste buurtsportcoach, het gaat om de buurtsportcoach die onderscheidend is in zijn/haar werk. De winnaar wordt bepaald door een landelijke stemming! Vanaf 30 november kan er via de website van Wij Buurtsportcoaches gestemd worden op de top 3!

Lees verder

5.800 buurtsportcoaches werkzaam in bijna alle gemeenten

In totaal nemen 347 Nederlandse gemeenten (98%) deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Op 1 september 2019 realiseerden zij in totaal 3.400 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches die als doel hebben om Nederlanders te motiveren voor deelname aan sport en/of cultuur. Dat is 93 procent van de beoogde 3.667 fte. Het gaat hierbij om 5.800 personen die vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties werkzaam zijn.

Lees verder
75

Grootschalig onderzoek naar beweegvaardigheid van kleuters: Start (v)aardig!

Jong geleerd, oud gedaan!, Een consortium van 10 organisaties uit de sport- en beweegsector is in september 2019 gestart met een grootschalig 4-jarig onderzoek naar de beweegvaardigheid van kleuters.

Lees verder

Winnaars Innovatiechallenge 'Bewegen in de openbare ruimte' aan de slag

Sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt nog makkelijker, leuker en beter! Op 25 september zijn de winnaars van de Innovatiechallenge 'Bewegen in de openbare ruimte' van het ministerie van VWS en Sportinnovator bekend gemaakt.

Lees verder
75

Het Sportakkoord en de rol van de buurtsportcoach

Jij als buurtsportcoach weet als geen ander hoe je de mensen in de gemeente en wijk meer kunt laten sporten en bewegen. Jij bent namelijk de verbinder tussen dit sporten en bewegen enerzijds, en ander sectoren anderzijds. Met als gevolg dat er een passend sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen, in hun eigen buurt beschikbaar is. Niet alleen een netwerker dus, maar ook iemand die stimuleert, begeleidt en adviseert als het gaat om sport en bewegen als middel of doel in te zetten.

Lees verder

Valpreventie en het belang van samenwerking met de buurtsportcoach

Valpreventie valt of staat met goede samenwerking in de wijk. Dat zeggen Veiligheid NL en enkele zorgprofessionals die valpreventieprogramma’s aanbieden. Zij signaleren dat er vaak te weinig aandacht is voor borging, wanneer ouderen een valpreventietraining hebben gevolgd. Het is erg belangrijk dat ouderen blijven bewegen. Zelfstandig, maar liefst ook bij regulier beweegaanbod in de wijk. Hiervoor is goede lokale samenwerking noodzakelijk en de buurtsportcoach kan hier een belangrijke rol spelen.

Lees verder
75

Meer beweging voor ouderen met dementie

Kenniscentrum Sport heeft in samenwerking met de onderzoeksgroep ‘Laat je brein niet indutten’ een beweeggids voor ouderen met dementie ontwikkeld. Deze beweeggids kun je gebruiken om ouderen met dementie te stimuleren om meer te bewegen. Professor Erik Scherder en beweegagoog Myron Hamming laten zien hoe je met kleine beweegmomentjes, al heel wat meer beweging in de dag krijgt en ouderen positief kunt stimuleren.

Lees verder
alt_text


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*