Nationale Kennisdag 2019 in 's-Hertogenbosch

  • Datum: 12 december 2019
  • Tijdstip:09:00
  • Locatie:1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch
  • Adres:Oude Engelenseweg 1
  • Postcode:5222 AA
  • Plaats: 's-Hertogenbosch
De buurtsportcoach maakt het verschil! Bekijk nu de presentaties en foto's van de Kennisdag Brede Regeling Combinatiefuncties.

Brede Regeling Combinatiefuncties

Het Kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen een leven lang kan sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur met plezier. Ongeacht gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, financiële middelen, leeftijd of beperking. De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt daarin een belangrijke rol, middels de inzet van 3.665 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches. De regeling is van groot belang binnen het Sportakkoord. Het is een instrument dat in nagenoeg alle deelakkoorden wordt ingezet om de beoogde doelen te realiseren. De themasessies die tijdens deze kennisdag plaatsvinden zijn gebaseerd op de diverse deelakkoorden, waarbij wordt ingezoomd op de rol van de buurtsportcoach.

Voor wie?

De Kennisdag is er voor buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen, cultuurcoaches en teamleiders/beleidsmedewerkers/ coördinatoren van: gemeenten, sportbonden, gezondheids-, welzijn-, cultuur-, onderwijs-, zorginstellingen, bedrijven en (provinciale) sportorganisaties of -stichtingen.

Nationale Kennisdag 2019

Downloads Nationale Kennisdag 2019 in 's-Hertogenbosch