alt_text

Nieuwsbrief 3 April 2023

alt_text

Nieuwe regeling Brede Regeling Combinatiefuncties

De gezamenlijke ministeries en VNG/VSG zetten zich in om de komende jaren vraaggericht de toeleiding en begeleiding naar sport-, beweeg- en cultuuraanbod te versterken, zodat meer mensen actief betrokken raken bij en deelnemen aan sport, bewegen en cultuur en daarmee gezonder, actiever en fitter worden. Met de Brede Regeling Combinatiefuncties wordt deelname aan sport en cultuur verbonden met ten minste één andere sector, zoals de zorg of het onderwijs. Door de jaren heen hebben de functionarissen zich ingezet om de verbinding tussen sectoren te realiseren.

Lees verder
75

Profielen

In de bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2023 – 2026 wordt onder 1b gesproken over 6 profielen (en een aantal afgeleiden daarvan) die lokaal gehanteerd kunnen worden om de doelen te behalen.

Lees verder

Leerlijn BIOR voor professionals werkzaam in fysieke en sociale domein

Goed nieuws voor buurtsportcoaches/professionals in het fysieke/sociale domein! De cursus BIOR is inmiddels beschikbaar via alle regionale academies die binnen het programma LAB tot stand gekomen zijn.

Lees verder
75

Kickstart jouw Nationale Sportweek (18 april, 13.00-16.45, Papendal)

Van 15 t/m 24 september is de Nationale Sportweek: hét moment om meer inwoners in beweging te brengen en het lokale sportaanbod een boost te geven. Want sport inspireert, verbindt en levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving en ieder individu.

Lees verder

Gebruik jij de Toolkit Zwemmen & Zwemveiligheid al?

De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en VSG hebben samen de Toolkit Zwemmen & Zwemveiligheid ontwikkeld. De Toolkit bundelt informatie over zwemmen en zwemveiligheid. Ook goede voorbeelden en verdiepende onderzoeken die bijdragen aan meer bewustwording komen samen. De Toolkit moet een aanjager zijn om iedereen op zwemles te krijgen maar ook na het behalen van een diploma te stimuleren te blijven zwemmen.

Lees verder
75

Nationale Diabetes Challenge 2023

De Bas van de Goor Foundation organiseert voor de 9e keer op rij deze challenge om mensen met (pre)diabetes in beweging te brengen en samen te werken aan hun gezondheid. De afgelopen jaren bleek hoe succesvol de Nationale Diabetes Challenge is als beweeginterventie voor mensen die begeleiding nodig hebben om te starten met meer bewegen.

Lees verder

Schep meer ruimte voor cultuurcoaches

LKCA organiseerde op 9 februari een online kennissessie, LKCAtelier, over de nieuwe periode Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Wat zijn kansen, belemmeringen en oplossingen rondom de nieuwe Brede SPUK? Zijn er goede casusvoorbeelden van de samenwerking tussen sport, jeugd en cultuur? En hoe werkt de aanvraagprocedure precies? De antwoorden op deze en meer vragen komen terug in het uitgebreide verslag van de kennissessie.

Lees verder
75

Handreiking: Bruggenbouwers in cultuur

Cultuurcoach, cultuurmakelaar, adviseur, aanjager: de functienamen verschillen hier en daar en in de werkzaamheden liggen soms andere accenten. De gemene deler: deze ondersteuners slaan allemaal een brug tussen cultuur en andere domeinen. In de handreiking Bruggenbouwers in cultuur lees je meer over hoe deze functies er in de praktijk uitzien én krijg je meer inzicht in de mogelijke rollen die bruggenbouwers in de cultuur kunnen vervullen.

Lees verder

Sport & Bewegen Impactwijzer

Hoe meet je als buurtsportcoach de impact van je sport- en beweegprojecten? Hoe komt deze impact tot stand en op welke manier kun je deze vergroten? De ‘Sport & Bewegen Impactwijzer’ helpt je hierbij. Met een stappenplan, verdiepende theorie, handige tips en goede voorbeelden uit de praktijk.

Lees verder
75

Oefengids spier- en botversterkende activiteiten

Als buurtsportcoach speel je een belangrijke rol bij het begeleiden van mensen naar meer bewegen. De ‘Oefengids spier- en botversterkende activiteiten’ kan jou hierbij helpen. Je komt erachter wat spier- en botversterkende activiteiten precies zijn en wat het verschil ertussen is. Ook krijg je per lichaamsonderdeel praktische oefeningen die je jouw deelnemer of cliënt kunt laten doen.

Lees verder

Toolbox beweegstimulering jonge kinderen

In bijna elke gemeente spelen buurtsportcoaches een belangrijke rol bij het stimuleren van bewegen. Als het gaat om bewegen bij baby’s, dreumesen en peuters valt er nog een wereld te winnen.

Lees verder
alt_text


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*