Proeftuinen Clubkadercoaches

Clubkadercoaching

In het Nationaal Sportakkoord wordt het ondersteunen van trainers en coaches bij sportverenigingen als een belangrijke opdracht voor de komende jaren gezien. Dit moet bijdragen aan de grotere missie waar het deelakkoord naar is vernoemd: Naar een positieve sportcultuur. Door buurtsportcoaches in te zetten als clubkadercoach krijgen trainers en coaches betere begeleiding met als uiteindelijk doel het sportplezier te vergroten en de uitstroom te beperken.

Wat doet een clubkadercoach?

Een clubkadercoach introduceert trainersbegeleiding bij een sportvereniging. De rol van clubkadercoach wordt veelal uitgevoerd door een buurtsportcoach (of andere professional), die gedurende één of twee seizoenen de club ondersteunt bij het opzetten en 'normaal maken' van trainersbegeleiding. De clubkadercoach zorgt ervoor dat na zijn vertrek deze rol wordt overgenomen door trainersbegeleiders van de club zelf.

Opleiding

De scholing Clubkadercoach is voor de professional in de sport, bijvoorbeeld de buurtsportcoach. De opleiding bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarin enerzijds de trainersbegeleiding (het coach-de-coach-deel) aan de orde komt en anderzijds ingegaan wordt op het begeleiden van het proces binnen de vereniging.

Toekomstige trainersbegeleiders binnen een vereniging kunnen ook een opleiding volgen. Deze is bedoeld voor de mensen, die na het vertrek van de clubkadercoach ervoor zorgen dat de trainersbegeleiding binnen de club gecontinueerd wordt. Deze opleiding bestaat uit vijf bijeenkomsten.

Voor meer informatie over de opleiding Clubkadercoach of Trainersbegeleiding kun je kijken op www.sportopleidingen.nl.

Pilots

In januari 2019 zijn er 32 verenigingen gestart met de pilot Clubkadercoaching. Verspreid over zeven gemeenten en acht sportbonden heeft de pilot veel kennis, inzichten en ervaring opgeleverd, onder andere over:

  • De invloed van de clubkadercoach op de kwaliteit van de trainers, het sportplezier van sporters en de verankering van het kaderbeleid op de club. 
  • Welke contextvariabelen van invloed zijn op het functioneren van clubkadercoaches bij verenigingen. 

Bovenstaande en andere geleerde lessen zijn opgenomen in een eindrapportage welke is samengesteld in samenwerking met het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Naar aanleiding van het rapport is ook een magazine gemaakt met daarin allerlei leerzame verhalen van de deelnemende gemeenten en bonden.

Vanwege het succes van de eerste pilot is er eind 2020 een tweede pilot gestart om het project verder te ontwikkelen en de olievlek van clubkadercoaches te vergroten. In deze tweede pilot staan tot december 2021 ervaren, leren, delen en verspreiden centraal waarbij wordt voortgeborduurd op de geleerde zaken vanuit de eerste pilot. Hieraan nemen tien gemeenten en sportservicebureaus deel, die de keuze hebben gemaakt buurtsportcoaches (deels) in te zetten als clubkadercoach.

Naast de deelnemende verenigingen, bonden en gemeentes zijn ook het Ministerie van VWS, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Sportkracht12, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut, Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB), Sportbonden en Onderwijs als partijen verbonden aan het project.

Wil je meer weten over clubkadercoaching of heb je vragen? Stuur je e-mail naar Clubkadercoach@nocnsf.nl

Links

Eindrapport Proeftuinen Clubkadercoaching (1e tranche)

Downloads