Behoeftepeiling

Centraal in het aanbod van bij- en nascholing staat de vraag: wat hebben buurtsportcoaches nodig om hun werk goed te kunnen blijven doen en zich zo te ontwikkelen? Maar niet alleen de vraag van de doelgroep is relevant; buurtsportcoaches werken aan lokale doelstellingen en dus ook de mening van gemeenten is belangrijk. De derde partij is natuurlijk de werkgever die zowel richting haar buurtsportcoaches als richting gemeenten haar rol zo goed mogelijk wil invullen. Daarom wordt een periodieke behoeftepeiling gehouden onder deze drie groepen. De eerste peiling vond plaats in het laatste kwartaal van 2019. In het eerste kwartaal van 2020 zijn de resultaten geanalyseerd met als doel tijdens de BRC-bijeenkomsten verdiepende dialogen te houden om tot verdere uitwerking te komen. Als gevolg van de maatregelen tegen corona hebben we de opzet moeten aanpassen en zijn er vier online LAB-sessies gehouden.
Hierbij tref je aan:

De uitkomsten worden momenteel uitgewerkt in diverse pilots. Deze pilots moeten een raamwerk opleveren langs welke we in de toekomst bijscholingsaanbod ontsluiten of ontwikkelen via de regionale academies. Het gaat hierbij o.a. om een leerlijn BIOR en een scholing “hoe werkt de gemeente nou?” Met Mulier Instituut werken we aan een nieuwe set peilingen die deels via de diverse panels en deels door de regionale academies uitgezet kunnen worden.