Behoeftepeiling

Vraag gestuurd aanbod

Centraal in het aanbod van bij- en nascholing staat de vraag: wat hebben buurtsportcoaches nodig om hun werk goed te kunnen blijven doen en zich zo te ontwikkelen? Maar niet alleen de vraag van de doelgroep is relevant; buurtsportcoaches werken aan lokale doelstellingen en dus ook de mening van gemeenten is belangrijk. De derde partij is natuurlijk de werkgever die zowel richting haar buurtsportcoaches als richting gemeenten haar rol zo goed mogelijk wil invullen. Daarom wordt een periodieke behoeftepeiling gehouden onder deze drie groepen.

 

Peiling najaar 2021

De vijf regionale academies hebben in samenwerking met het Mulier Instituut een vragenlijst ontwikkeld en uitgezet onder buurtsportcoaches en werkgevers. De resultaten ervan zijn inmiddels geanalyseerd en verwerkt in een rapportage.

Voor vragen over de resultaten kun je terecht bij de contactpersonen van de regionale academies.

 

Peiling najaar 2019

De eerste peiling vond plaats in het laatste kwartaal van 2019. In het eerste kwartaal van 2020 zijn de resultaten geanalyseerd met als doel tijdens de BRC-bijeenkomsten verdiepende dialogen te houden om tot verdere uitwerking te komen. Als gevolg van de maatregelen tegen corona hebben we de opzet moeten aanpassen en zijn er vier online LAB-sessies gehouden. Hierbij tref je aan:

Wat doen we met de resultaten?

De uitkomsten van peilingen worden op onderdelen getoetst in bijeenkomsten met buurtsportcoaches, hun gemeentelijke contactpersonen en werkgevers. Er wordt gekeken of bestaand bijscholingsaanbod aansluit bij de behoefte of dat er nieuw aanbod ontwikkeld moet worden. Voorbeelden van dit laatste zijn de leerlijn BIOR en de cursus Hoe werkt die gemeente nou?

Hoe verder?

Vanuit de regionale academies gaan de ketenregisseurs met hun regionale achterban in gesprek. Verder blijven zij samenwerken aan periodieke peilingen, die ook voor eind van dit jaar weer voorzien zijn.