Behoeftepeiling

Centraal in het aanbod van bij- en nascholing staat de vraag: wat hebben buurtsportcoaches nodig om hun werk goed te kunnen blijven doen en zich zo te ontwikkelen? Maar niet alleen de vraag van de doelgroep is relevant; buurtsportcoaches werken aan lokale doelstellingen en dus ook de mening van gemeenten is belangrijk. De derde partij is natuurlijk de werkgever die zowel richting haar buurtsportcoaches als richting gemeenten haar rol zo goed mogelijk wil invullen. Daarom wordt een periodieke behoeftepeiling gehouden onder deze drie groepen. De eerste peiling vond plaats in het laatste kwartaal van 2019. In het eerste kwartaal van 2020 zijn de resultaten geanalyseerd met als doel tijdens de BRC-bijeenkomsten verdiepende dialogen te houden om tot verdere uitwerking te komen. Als gevolg van de maatregelen tegen corona hebben we de opzet moeten aanpassen en zijn er vier online LAB-sessies gehouden.
Hierbij tref je aan:

De uitwerking gaan we in overleg met onderwijs, landelijke aanbieders van bijscholing en de academies (in wording) verder concretiseren om vervolgens voor te leggen aan de klankbordgroep (najaar 2020) zodat we ook snel kunnen starten met het aanbieden van de gewenste bij- en nascholing. De feedback op eerdere peilingen nemen we mee in de afstemming met het Mulier Instituut omdat zij de peilingen in de toekomst zullen verzorgen. Centraal hierin staan het gelijk trekken van de vragen voor buurtsportcoaches enerzijds en gemeenten en werkgevers anderzijds (zodat de data beter vergelijkbaar zijn) en veel meer inzetten op concrete thema’s dan ontwikkelrichtingen alleen.