Programma LAB

Doe je mee of heb je vragen? Neem contact op met de desbetreffende regionale academie (zie kaartje) of stuur je mail naar LAB@sportengemeenten.nl

Binnen het programma LAB werken we aan een infrastructuur waarbinnen stakeholders met elkaar samenwerken om relevant bijscholingsaanbod te ontsluiten en waar nodig nieuw te ontwikkelen. In 5 regio’s zijn onder aanvoering van de provinciale sportorganisaties samen met het onderwijs, samenwerkingsverbanden opgezet/in ontwikkeling en voorzien van een digitaal platform waarop de buurtsportcoach het voor hem of haar gewenste aanbod terug kan vinden.

Deze 5 regionale samenwerkingsverbanden vormen het netwerk zoals in het programmadoel is voorzien. Tijdens de resterende looptijd van het programma wordt vanuit deze 5 hoofdregio’s gewerkt aan een fijnmazigere infrastructuur; welke werkgevers en overige onderwijsinstellingen willen met welk scholingsaanbod, onder welke voorwaarden deel uitmaken van het netwerk. Vanuit het programma gaan we deze samenwerkingsverbanden ondersteunen met kaders en toetsingscriteria voor aanbod, handreikingen voor samenwerking en servicemodellen zodat ook na afloop van het programma de resultaten duurzaam geborgd worden. Op deze pagina presenteren we de 5 regionale academies. NB: de ontwikkeling van deze infrastructuur is nog volop gaande, de ene regionale academie is ook al verder dan de andere. Voor meer informatie over werking en mogelijkheden verwijzen we naar de betreffende regionale academies. Voor overige vragen: programmamanager Brigitte Musters, te bereiken via 06-53129350 of b.musters@sportengemeenten.nl

Geplaatst: 9 september 2021

De kaart Afbeelding Regio West Afbeelding Regio Noord-West Afbeelding Regio Noord Afbeelding Regio Oost Afbeelding Regio Zuid

Regio Noord

Een initiatief van:

 • Sport Fryslân
 • Sport Drenthe
 • Huis voor de Sport Groningen
 • Hanzehogeschool Groningen

Bezoek de website
Contact opnemen

Regio Zuid

Een initiatief van:

 • Sport Zeeland
 • Sportservice Noord-Brabant
 • Huis voor de sport Limburg

In samenwerking met:

 • Fontys sporthogeschool
 • Hogeschool Zeeland

Bezoek de website
Contact

Regio Zuidwest

Een initiatief van:

 • Teamsportservice
 • Haagse Hogeschool
 • ROC Mondriaan
 • Stichting Werkgevers Sportclubs Den Haag
 • Vlaardingen in Beweging

Bezoek de website
Contact

Regio Noordwest

Een initiatief van:

 • Teamsportservice
 • Hogeschool InHolland

Bezoek de website
Contact

Regio Oost

Een initiatief van:

 • Gelderse Sport Federatie
 • Sportservice Flevoland
 • Sportnetwerk Overijssel
 • Hogeschool Windesheim
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Bezoek de website
Contact