Online bijeenkomst Lokaal sportakkoord en de buurtsportcoach: “Match Made in Heaven” in Online

 • Datum: 1 oktober 2020
 • Tijdstip:10:00
 • Locatie:“Match Made in Heaven” 1 oktober 2020
 • Plaats: Online
DE VERBINDENDE KRACHT VAN DE BUURTSPORTCOACH – HOW TO DO? Ben jij buurtsportcoach en wil je met volle overtuiging de ambities uit het lokale sportakkoord oppakken? Dan is deze bijeenkomst echt iets voor jou!

Inmiddels zijn in nagenoeg alle gemeenten lokale sportakkoorden opgesteld. Met in meer of mindere mate concrete actieplannen die inwoners ertoe moeten aanzetten om meer en beter te gaan sporten en bewegen. Maar ook om de maatschappelijke waarde van sport nog beter te benutten. En om de zelfwerkzaamheid van sportclubs te versterken: vitale clubs met voldoende vrijwilligers en een goed bestuur. Stuk voor stuk mooie plannen. En dan nu vol aan de bak!

Buurtsportcoaches spelen een onmisbare rol in sportakkoorden. Dat blijkt expliciet uit de inhoud van de sportakkoorden, maar is vaak ook iets wat tussen regels door wordt gesuggereerd. Van buurtsportcoaches wordt veel verwacht in de uitvoering van de akkoorden, vooral bij het leggen van verbindingen tussen verschillende ondertekenaars van het akkoord.

In deze bijeenkomsten zijn we in gesprek gegaan met de buurtscportcoaches zelf om de rol of rollen van de buurtsportcoaches in lokale sportakkoorden concreet te maken. Want er is veel in beweging:

 • Kwartiermaken in het sportakkoord: hoe krijg ik de samenwerking op gang?
 • Aansturing vanuit de kerngroep: wie is of zijn mijn opdrachtgever(s) in het sportakkoord en hoe bedien ik die?
 • Verbinden: hoe maak ik afspraken tussen verschillende organisaties uit verschillende domeinen? En hoe geef ik daar uitvoering aan?
 • Samenwerking met sportaanbieders: welke rol kan ik hebben bij het versterken van de lokale sportaanbieders en wie helpen daarbij?
 • Financiering van de uitvoering: welke financiële mogelijkheden zijn er om het sportakkoord nog meer impact te geven?
 • Coördinatie van de uitvoering: hoe houd ik overzicht over het gehele sportakkoord?

Digitale bijeenkomst

In nauwe samenwerking met NOC*NSF en Wij Buurtsportcoaches is in de bijeenkomst de rol van de buurtsportcoaches in de context van lokale sportakkoorden belicht. Deze bijeenkomst was er vooral op gericht om de transitie die het sportakkoord beoogt verder te verkennen. En daarbij te bespreken wat dit betekent voor het functioneren van buurtsportcoaches in praktische zin, in het licht van de uitvoeringsfase van de akkoorden.

De bijeenkomst bestond uit:

 • Inleiding: Transitie van het sportbeleid, hoe staan we ervoor met de lokale sportakkoorden? De positie van de buurtsportcoach in een veranderend sport- en beweeglandschap.
 • Verbinden en aanjagen: hoe doe je dat? Praktische tools en inzichten voor de praktijk van alledag.
 • Column van Wij Buurtsportcoaches.
 • Goede voorbeelden van de nieuwe rol van buurtsportcoaches.
 • Vragenronde en uitnodiging voor verdiepingssessies (werkateliers).

Wil je verdere inspiratie opdoen, kijk dan nog ons webinar terug over De rol van de buurtsportcoach binnen het Sportakkoord.

Vervolg: werkatelier

Met één bijeenkomst zijn we er natuurlijk niet. In de bijeenkomst zijn de belangrijkste onderwerpen belicht en met jullie gaan we de transitie verder verkennen. Wij hebben daarbij inzichten aangereikt en jullie een raamwerk aangeboden waar je houvast aan zult hebben. Daarnaast is er de mogelijkheid bieden om je in te schrijven voor een werkatelier, waarin wij dieper op de materie kunnen ingaan, en vooral ook interactief met elkaar kunnen uitwisselen in intervisieverband. Bij inschrijving voor het werkatelier kun je vooraf al je hulpvragen kenbaar maken, zodat wij daarop kunnen inspelen. De werkateliers worden digitaal per regio aangeboden. Maximaal aantal deelnemers per bijeenkomst is 30. Meer informatie vind je in onze agenda.

Downloads Online bijeenkomst Lokaal sportakkoord en de buurtsportcoach: “Match Made in Heaven” in Online