Q&A-sessie voor buurtsportcoaches/beweegprofessionals in Online

  • Datum: 12 april 2021
  • Tijdstip:10:00
  • Locatie:Q&A-sessie voor buurtsportcoaches/ beweegprofessionals (1)
  • Plaats: Online
Vanuit het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches) is een structuur ontwikkeld die voorziet in bijscholing en de persoonlijke ontwikkeling van buurtsportcoaches en professionalisering van de beroepsgroep c.q. het vak. Tijdens deze online Q&A sessies voor buurtsportcoaches en beweegprofessionals konden deelnemers al hun vragen met betrekking tot het carrièrepad stellen.

Het carrièrepad bestaat uit vier generieke functiebeschrijvingen, buurtsportcoach A t/m D. Het doel van het carrièrepad is om de kwaliteit, professionaliteit en vakbekwaamheid van buurtsportcoaches en beweegprofessionals te bevorderen. Naast het creëren van een eerlijk speelveld en goed werkgeverschap wordt hiermee ook mobiliteit tussen werkgevers en een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en praktijk door dit instrument mogelijk gemaakt.

De Q&A was er voor buurtsportcoaches en beweegprofessionals. Hier konden alle vragen worden gesteld omtrent de functieprofielen en de implementatie van het carrièrepad binnen de eigen organisatie. 

Meer informatie over het carrièrepad is hier te vinden.

Downloads Q&A-sessie voor buurtsportcoaches/beweegprofessionals in Online
  • Presentatie informatiebijeenkomst carrièrepad buurtsportcoach