Carrièrepad

Het nieuwe carrièrepad van de buurtsportcoach is ontwikkeld om de kwaliteit, professionaliteit en vakbekwaamheid van buurtsportcoaches te bevorderen. Op dit moment is het gebruik van het carrièrepad geen verplichting maar een advies. Het is echter wel een dringend advies omdat het de dialoog tussen werkgever en werknemer kan versterken. Ook levert het een bijdrage aan het creëren van een eerlijk speelveld en goed werkgeverschap, wordt de mobiliteit vergroot en leidt het tot een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en praktijk.

Het carrièrepad bestaat uit twee onderdelen: (1) een overzicht/raamwerk waarin alle vier de niveaus staan weergegeven en (2) een uitwerking van het raamwerk in vier aparte generieke functiebeschrijvingen. In het overzicht/raamwerk is in één oogopslag te zien op welke onderdelen (werkzaamheden, vaardigheden en competenties) de vier niveaus van elkaar verschillen, waarbij de essentiële verschillen vetgedrukt zijn weergegeven.

Naast het carrièrepad voor de functie van buurtsportcoach, zijn er ook nog twee generieke functiebeschrijvingen opgenomen voor de leidinggevende van de buurtsportcoach, te weten de ‘Leidinggevende Sport & Bewegen A & B’.

Benchmark buurtsportcoach

De buurtsportcoach is werkzaam in verschillende cao’s. Daarom is bij de ontwikkeling van het carrièrepad tevens gekeken naar de verschillen en overeenkomsten in arbeidsvoorwaarden tussen de cao’s waarin de meeste buurtsportcoaches werkzaam zijn. Hierbij zijn de verschillende cao’s (Sociaal Werk, Gemeenten en Primair Onderwijs) vergeleken met de CAO Sport, waarbij alle gegevens zijn omgerekend naar een 38-urige werkweek. Deze benchmark is in november 2020 uitgevoerd door Human Capital Group. De belangrijkste bevindingen zijn weergegeven in de factsheet

Zijn er na het bekijken van de animatiefilm of het bestuderen van de documenten op deze website, nog vragen, stuur dan een mail naar LAB@sportengemeenten.nl

Aangepast: 4 juni 2021

Podcasts

Downloads