Startbijeenkomst beschrijven profielen BRC 2023-2026 in Online

  • Datum: 19 september 2023
  • Tijdstip:13:30
  • Locatie:Startbijeenkomst beschrijven profielen BRC 2023-2026 19 september
  • Plaats: Online
In de bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) 2023 – 2026 wordt onder 1b gesproken over 6 profielen (en een aantal afgeleiden daarvan) die lokaal gehanteerd kunnen worden om de doelen te behalen.

Om gemeenten en werkgevers enig houvast te geven bij het aanstellen en/of continueren van professionals zijn er voor deze rollen voorlopige profielen opgesteld welke we op 31 maart jl. hebben gepresenteerd. Het zijn dus nog geen functiebeschrijvingen met uitzondering van de functiebeschrijvingen en het raamwerk voor de buurtsportcoaches (geïmplementeerd in februari 2021). Het is ons streven om deze in 2023 te beschrijven en te laten waarderen in de cao Sport zoals we dat indertijd voor de buurtsportcoaches hebben gedaan.

Met de WOS (werkgevers in sport) en HR- en organisatieadviesbureau EVZ (gespecialiseerd in functieomschrijvingen) gaan we dit traject vormgeven. We nodigen je daarom van harte uit op donderdag 14 september (van 9.30 tot uiterlijk 11.00 uur) of dinsdag 19 september (van 13.30 tot uiterlijk 15.00 uur) een onlinestartbijeenkomst bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst komen aan bod:

  • Algemene inleiding: BRC-profielen en de relatie naar het programma Landelijke Academie Buurtsportcoaches en de Human Capital Agenda (HCA) Sport (Brigitte Musters, programmamanager LAB)
  • Functiebeschrijving en Functiewaardering, wat komt daar allemaal bij kijken (Sjef L’Ortye van EVZ)
  • Het proces: welke stappen beogen we wanneer te zetten en hoe kun je als directbetrokkene daarbij aansluiten (Frank van Gene van WOS).

We verwachten met een uurtje klaar te zijn, maar voor de zekerheid reserveren we anderhalf uur zodat er ook voldoende ruimte is voor vragen en opmerkingen.
Wil je aansluiten bij een van deze onlinebijeenkomsten? Schrijf je dan uiterlijk 7 september as. hier in. Je ontvangt dan uiterlijk dinsdag 12 september de bevestiging met de inlog gegevens (MS Teams).

Downloads Startbijeenkomst beschrijven profielen BRC 2023-2026 in Online
  • Startbijeenkomst Functieprofielen