Workshop implementatie carrièrepad voor werkgevers in Online

  • Datum: 8 maart 2021
  • Tijdstip:10:00
  • Locatie:Workshop implementatie carrièrepad voor werkgevers (1)
  • Plaats: Online
Vanuit het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches) is een structuur ontwikkeld die voorziet in bijscholing en de persoonlijke ontwikkeling van buurtsportcoaches en professionalisering van de beroepsgroep c.q. het vak. Tijdens deze online Q&A sessies voor buurtsportcoaches en beweegprofessionals konden deelnemers al hun vragen met betrekking tot het carrièrepad stellen.

Het carrièrepad bestaat uit vier generieke functiebeschrijvingen, buurtsportcoach A t/m D. Het doel van het carrièrepad is om de kwaliteit, professionaliteit en vakbekwaamheid van buurtsportcoaches en beweegprofessionals te bevorderen. Naast het creëren van een eerlijk speelveld en goed werkgeverschap wordt hiermee ook mobiliteit tussen werkgevers en een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en praktijk door dit instrument mogelijk gemaakt.

De workshop voor werkgevers was gericht op de implementatie en toepassing van het carrièrepad binnen de eigen organisatie. 

Meer informatie over het carrièrepad is hier te vinden.

Downloads Workshop implementatie carrièrepad voor werkgevers in Online
  • Presentatie informatiebijeenkomst carrièrepad buurtsportcoach