Bijeenkomsten BRC

Ondanks dat corona ons nog steeds stevig in haar greep heeft, is het toch mogelijk om kennis te delen via de digitale weg. Daarom zijn we ook blij dat we de komende bijeenkomsten met je kunnen delen.

1 en 6 oktober – ‘Match made in heaven’

Inmiddels zijn in nagenoeg alle gemeenten lokale sportakkoorden opgesteld. Met in meer of mindere mate concrete actieplannen die inwoners ertoe moeten aanzetten om meer en beter te gaan sporten en bewegen. Maar ook om de maatschappelijke waarde van sport nog beter te benutten. En om de zelfwerkzaamheid van sportclubs te versterken: vitale clubs met voldoende vrijwilligers en een goed bestuur. Stuk voor stuk mooie plannen. En dan nu vol aan de bak!

VSG biedt, in nauwe samenwerking met NOC*NSF en Wij Buurtsportcoaches een bijeenkomst aan om de rol van de buurtsportcoaches in de context van lokale sportakkoorden te belichten. Deze bijeenkomst is er vooral op gericht om de transitie die het sportakkoord beoogt verder te verkennen. En daarbij te bespreken wat dit betekent voor het functioneren van buurtsportcoaches in praktische zin, in het licht van de uitvoeringsfase van de akkoorden.

Meer informatie en aanmelden kan via deze link.

Vervolg: werkatelier - oktober/november

Met één bijeenkomst zijn we er natuurlijk niet. Wij kunnen in de bijeenkomst de belangrijkste onderwerpen belichten en met jullie de transitie verder verkennen. Wij zullen daarbij inzichten aanreiken en jullie een raamwerk aanbieden waar je houvast aan zult hebben. Daarnaast willen wij jullie de mogelijkheid bieden om je in te schrijven voor een werkatelier, waarin wij dieper op de materie kunnen ingaan, en vooral ook interactief met elkaar kunnen uitwisselen in intervisieverband. Bij inschrijving voor het werkatelier kun je vooraf al je hulpvragen kenbaar maken, zodat wij daarop kunnen inspelen. De intentie is deze bijeenkomsten op verschillende locaties in het land te organiseren. Maximaal aantal deelnemers per bijeenkomst is 30. Meer informatie kun je hier vinden. Vanaf donderdag 1 oktober kun je je inschrijven voor de werkateliers.

10 december 2020 - Vooraankondiging Nationale Kennisdag 2020

Net als voorgaande jaren zal er ook dit jaar een Nationale Kennisdag rondom de Brede Regeling Combinatiefuncties georganiseerd worden. Deze zal plaats vinden op donderdag 10 december 2020. Het thema van dit jaar is preventie (en de rol van de buurtsportcoach en cultuurcoach daarbij). Zet deze datum dus alvast in de agenda.

Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen om een zo leuk en interessant mogelijk programma te kunnen aanbieden. Vanwege de coronamaatregelen zal deze Kennisdag (grotendeels) digitaal aangeboden worden. Dat geeft de mogelijkheid om je van een gevarieerd aanbod van workshops te voorzien. Uiteraard zal ook de verkiezing Buurtsportcoach van het jaar plaatsvinden. Wie nomineer jij? Meer informatie en nomineren kan hier.

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 30 september 2020