BRC Bijeenkomsten

Bijeenkomsten Lerende Netwerken najaar en Kennisdag 2022

Bijeenkomsten Lerende Netwerken 2022

Dit voorjaar zijn we weer gestart met de jaarlijkse regionale bijeenkomsten. Per provincie bieden we een passend programma aan voor de buurtsport- en cultuurcoach en voor iedereen die bij de Brede Regeling Combinatiefuncties is betrokken. In het najaar komen wij naar de provincies Zuid Holland, Noord Holland, Utrecht en Zeeland.

Heb je je nog niet aangemeld? Doe dat dan nu via het inschrijfformulier.

De presentaties van de bijeenkomsten die in het voorjaar hebben plaatsgevonden kun je terugvinden via de volgende link: https://sportindebuurt.nl/bijeenkomsten/presentaties/

Kennisdag 2022

Pak je agenda er alvast bij! Er komt weer een Nationale Kennisdag aan! Op 7 november zijn alle buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen, cultuurcoaches en teamleiders/beleidsmedewerkers/coördinatoren van: gemeenten, sportbonden, gezondheids-, welzijn-, cultuur-, onderwijs-, zorginstellingen, bedrijven en (provinciale) sportorganisaties of -stichtingen weer welkom op een locatie in het midden van het land. Meer info volgt zo spoedig mogelijk!

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 8 juli 2022