Handreiking Afbouw inzet BRC voor bewegingsonderwijs

Vanaf 1 januari 2027 mag de BRC-subsidie niet meer worden gebruikt om combinatiefunctionarissen bewegingsonderwijs op scholen te laten verzorgen. De inzet van functionarissen voor beweegaanbod op school, die vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties wordt bekostigd, is expliciet bedoeld voor extra aanbod boven op de onderwijstijd voor bewegingsonderwijs.

Wat betekent dit nou voor gemeente en school? Meer over de achtergronden, het waarom en hoe lees je in deze handreiking.

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 20 december 2023