LAB | Landelijke Academie Buurtsportcoaches - update

Met het programma LAB zijn we ondertussen aardig op stoom. We delen graag de meest recente ontwikkelingen. Dit keer rondom het carrièrepad, ontwikkeld aanbod en de samenwerking in de regio’s.

Carrièrepad:

  • We hebben zojuist de training voor leidinggevenden afgerond. In 3 groepen hebben teamleiders, coördinatoren en HR-professionals kennis en vaardigheden ontwikkeld om buurtsportcoaches aan de hand van het carrièrepad te coachen en te begeleiden. Voor deze training zijn er nog 2 podcasts opgenomen die de moeite van het beluisteren waard zijn.
  • Voor aanbieders van bijscholing is een intaketool in de maak, deze wordt nu getest en komt dit jaar nog beschikbaar op de platformen van de regionale academies. Buurtsportcoaches en hun werkgevers kunnen dan vrij makkelijk zien bij welk profiel van het carrièrepad het aanbod aansluit.

 

Aanbod:

  • Vanuit het programma LAB zijn meerdere bijscholingen ontwikkeld en beschikbaar. Zo is in samenwerking met het onderwijs een Leerlijn BIOR (bewegen in de openbare ruimte) ontwikkeld. Deze is beschikbaar in Noord, Noordwest, Zuidwest en Zuid. Voor de regio Oost wordt eerst nog de train de trainer gepland.
  • Al eerder heb je kunnen lezen over de cursus Hoe Werkt Die Gemeente Nou? Na twee pilots is de opzet en de inhoud aangescherpt en overgedragen aan de regionale academies. In Noord staat deze al concreet gepland.
  • De rol van de buurtsportcoach verschuift; meerdere doelgroepen, meerdere thema’s en daardoor ook andere contacten en samenwerkingspartners. Tegelijkertijd vormen tijd en middelen altijd een uitdaging. Dit betekent dat gelijkwaardige samenwerking in het veld belangrijker is dan ooit. Daarvoor bieden de regionale academies een scholing “(leren) werken in netwerken” De eerste vond plaats op 20 juni jl. in Goes
  • Inclusie binnen sport en bewegen, je hoort het steeds meer. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Hoe kun je hier als buurtsportcoach lokaal handen en voeten aan geven. Hoe inclusief denk en ben je zelf? Wat straal je uit? Voelt iedereen zich welkom bij jou en je activiteiten? Dit en meer staat centraal in de nieuwe scholing Inclusief sporten en bewegen voor de buurtsportcoach. Deze scholing wordt ontwikkeld door de Gelderse Sport Federatie en SSNB namens Sportkracht12 en in afstemming met de ‘alliantie sporten en bewegen voor iedereen’. Een dagdeel waarin tools worden aangereikt maar ook ruimte is voor uitwisseling en casuïstiek. Een pilot wordt in het najaar van 2022 verwacht. Een mooi vervolg op eerdere behoeftepeilingen!

 

Regionale samenwerking:

  • Vanuit de ketenregisseurs vinden gesprekken plaats met onderwijsinstellingen en werkgevers over de mogelijkheden van het programma LAB, maar in het bijzonder van de regionale academies. Verschillende rollen zijn mogelijk: zo kun je aanbod afnemen maar ook zelf inbrengen. Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem dan contact op met de regionale academie bij jou in de buurt.
  • Met de ketenregisseurs van deze 5 regionale academies verkennen we de mogelijkheden op door ontwikkeling. Dan gaat het over samenwerkingsmodellen maar ook over de digitale platformen. Daarnaast buigen we ons samen over hoe de samenwerking er na afloop van het programma uit moet gaan zien. Want het doel is natuurlijk dat wat we de afgelopen 3 jaar opgebouwd hebben, blijft aansluiten bij de vraag van de buurtsportcoach, zijn/haar werkgever en de gemeentelijke contactpersonen. Daarvoor staan dit jaar 3 bijeenkomsten gepland. Op 13 juni vond in Zeist de eerste bijeenkomst plaats waarin kennisuitwisseling en intervisie centraal stonden en we een aftrap gemaakt hebben met financiering/businessmodelling.
  • In de volgende nieuwsbrief laten we een van de regionale academies aan het woord. We beginnen met Marije Plantinga en Robert den Dunnen die Buurtsportcoach Academy Noord vertegenwoordigen met de vraag: waarom zijn jullie organisaties ooit aan dit initiatief begonnen?

Wil je meer weten over (een van de onderdelen van) het programma LAB? Neem dan contact op met programmamanager LAB Brigitte Musters via 06-53129350 of b.musters@sportengemeenten.nl of laat een bericht achter op LAB@sportengemeenten.nl

 

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 8 juli 2022