LAB: Promotiefilmpje en Scholing Seniorensport

In dit bericht word je op de hoogte gebracht van de laatste LAB-ontwikkelingen.

Doe jij mee?
Het werk van de buurtsportcoach is constant in ontwikkeling. Veranderingen in de maatschappij vragen continu om een scherpe blik en een innovatieve geest om mee te gaan met een verbreding van doelgroepen en taken, uitbreiding van activiteiten, etc. Continu bij- en nascholing is daarom essentieel. Hiertoe is het programma LAB in het leven geroepen. In 5 regio’s zijn onder aanvoering van de provinciale sportorganisaties samen met het onderwijs, samenwerkingsverbanden opgezet/in ontwikkeling en voorzien van een digitaal platform waarop de buurtsportcoach het voor hem of haar gewenste aanbod terug kan vinden. Eigenlijk zou iedereen die te maken heeft met de Brede Regeling Combinatiefuncties (gemeenten, werkgevers en buurtsportcoaches) aangesloten moeten zijn bij het LAB en de regionale academies. Doe jij al mee? Deel dit promotiefilmpje in jouw netwerk!

Opleidingstijd Seniorensport, inclusief valpreventie, gehalveerd!

Vanuit het programma LAB is er speciaal voor de buurtsportcoach (met relevante leer- en werkervaring) een scholing ontwikkeld, inclusief valpreventie, waardoor je in de helft van de reguliere scholingstijd al aan de slag kunt! Dit nieuwe aanbod gaat in december 2022 van start en staat tussen het aanbod van de vijf regionale academies.

Uit onderzoek blijkt dat het aantal senioren de komende jaren fors zal stijgen. De verwachting is dat de vraag naar sportbegeleiding van deze snelgroeiende groep steeds groter wordt.

LAB senioren

Ook op beleidsniveau wordt dit erkend en zien we dat er, in het nieuwste zorgakkoord ‘samen werken aan gezonde zorg’, wordt ingezet op preventie en participatie, zelfredzaamheid en gezondheid. Op het gebied van preventie is zelfs een ambitie geformuleerd waardoor naar verwachting vanaf 2023, 90.000 mensen gaan deelnemen aan een valpreventie beweegprogramma. Een ambitie die voorziet in directe doorstroming in het bestaand sport- en beweegaanbod.

Tabel senioren

Dit beleid gaat zorgen voor een verhoogde vraag naar sport- en beweegaanbod. Aanbod wat veelal door de buurtsportcoach moet worden gecoördineerd en aangeboden. Betrokken buurtsportcoaches dienen daarvoor gedegen kennis te hebben van zowel fysiologische, psychologische als sociale aspecten van het ouder worden.

De vraag naar gekwalificeerde buurtsportcoaches met deze specifieke kennis, zal de komende jaren sterk toenemen. Op het gebied van carrierepad iets om in de gaten te houden!

Om de aanwas van nieuw deskundig (jong) kader te vergroten is de nieuwe opleiding seniorensport flexibel en modulair gemaakt. Hierdoor is de scholingstijd korter en leer je alleen wat voor jou van belang is. Inmiddels hebben zich al meer dan honderd buurtsportcoaches aangemeld voor deze nieuwe scholing.

De ontwikkeling van deze nieuwe scholing Seniorensport, inclusief 200 gratis opleidingsplekken, is gefinancierd door het ministerie van VWS. De integratie van valpreventie in deze nieuwe scholing is mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van ‘Samen Presteren’; het arbeidsmarktfonds voor de sport.

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 21 december 2022