Carrièrepad

Het nieuwe carrièrepad van de buurtsportcoach is ontwikkeld om de kwaliteit, professionaliteit en vakbekwaamheid van buurtsportcoaches te bevorderen. Op dit moment is het gebruik van het carrièrepad geen verplichting maar een advies. Het is echter wel een dringend advies omdat het de dialoog tussen werkgever en werknemer kan versterken. Ook levert het een bijdrage aan het creëren van een eerlijk speelveld en goed werkgeverschap, wordt de mobiliteit vergroot en leidt het tot een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en praktijk.

Het carrièrepad bestaat uit twee onderdelen: (1) een overzicht/raamwerk waarin alle vier de niveaus staan weergegeven en (2) een uitwerking van het raamwerk in vier aparte generieke functiebeschrijvingen. In het overzicht/raamwerk is in één oogopslag te zien op welke onderdelen (werkzaamheden, vaardigheden en competenties) de vier niveaus van elkaar verschillen, waarbij de essentiële verschillen vetgedrukt zijn weergegeven.

Naast het carrièrepad voor de functie van buurtsportcoach, zijn er ook nog twee generieke functiebeschrijvingen opgenomen voor de leidinggevende van de buurtsportcoach, te weten de ‘Leidinggevende Sport & Bewegen A & B’.

Zijn er na het bekijken van de animatiefilm of het bestuderen van de documenten op deze website, nog vragen, stuur dan een mail naar LAB@sportengemeenten.nl of schrijf je in voor één van de digitale bijeenkomsten.

Aangepast: 12 februari 2021

Downloads