Programma LAB 2021 update

Hierbij het belangrijkste nieuws vanuit het programma LAB! Met een update over het in februari gelanceerde carrièrepad, de ontwikkeling van de infrastructuur voor de regionale academies voor bijscholing en de eerste thema's voor de aanbod pilots zijn bekend.

1.      Carrièrepad

In februari 2021 is het carrièrepad voor de buurtsportcoach gelanceerd. Onder aanvoering van de WOS is een raamwerk met daarbinnen vier functiebeschrijvingen ontwikkeld. Deze documenten, een animatie en een leeswijzer plus stappenplan kun je terugvinden op de website. In dit kader hebben we ook de cao-Sport laten benchmarken met de cao’s Gemeenten, Primair Onderwijs en Sociaal Werk. De factsheet tref je hier aan. Na de zomer verwachten we een training voor leidinggevenden en HR-functionarissen aan te kunnen bieden hoe het carrièrepad in de HRM-cyclus te gebruiken.

2.      Ontwikkeling van een infrastructuur voor bijscholing; de regionale academies

In 2020 hebben we vanuit het programma in kaart gebracht welke lokale/regionale academies en welk bestaand bijscholingsaanbod voor buurtsportcoaches er al zijn. Samen met het onderwijs en Sportkracht12 zijn we uiteindelijk gekomen tot een hoofdinfrastructuur van 5 regionale academies:

  • Noord: Groningen, Friesland, Drenthe
  • Oost: Overijssel, Gelderland, Flevoland
  • Zuid: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
  • Noordwest: Noord-Holland en Utrecht
  • Zuidwest: Zuid-Holland

Vanuit de bestaande samenwerkingsverbanden hebben de provinciale sportorganisaties de vraag gekregen om een digitaal platform te ontwikkelen waarop aanbod gepresenteerd kan worden en de gesprekken aan te gaan met mbo-instellingen en overige werkgevers of en op welke wijze ze een rol in de regio willen spelen. Na de zomer lanceren we vanuit www.sportindebuurt.nl de totale infrastructuur. De gesproken onderwijsinstellingen en werkgevers krijgen voor de zomer nog een inhoudelijke terugkoppeling op de vervolgstappen.

3.      Aanbod in de maak

Ook de werkgroep Aanbod zit niet stil. Om voor de buurtsportcoach straks het aanbod makkelijk te kunnen vergelijken wordt momenteel gewerkt aan een uniform begrippenkader. Een beslisboom voor het aanbod moet de belangrijkste onderdelen op eenduidige wijze weergeven. Verder zijn er pilots voor het ontwikkelen van aanbod die moeten leiden tot een blauwdruk waarmee de regionale academies in de toekomst makkelijk keuzes kunnen maken. De eerste thema’s zijn “hoe werkt die gemeente nou?” en de leerlijn BIOR (Beweegvriendelijke Inrichting Openbare Ruimte).

Dit is niet het enige, dus houd onze kanalen in de gaten!

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 16 juni 2021