Regionale Contactdagen

De Lerende Netwerken hebben voortaan een nieuwe naam: Regionale Contact Dagen. Dat is niet voor niets want het gaat steeds vaker over thema’s waarbij meerdere domeinen betrokken zijn, zoals we ook zien in Sportakkoord II en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord).

Ook voor het voorjaar van 2024 hebben we in iedere provincie bijeenkomsten gepland waarbij buurtsportcoaches*, hun werkgevers en de beleidsmedewerkers van harte welkom zijn.

In het plenaire deel praten we je bij over de belangrijkste landelijke ontwikkelingen. In de deelsessies gaan we in op:

  • Opgavegericht werken: hoe doe je dat EN hoe je dat samen. Voorbeelden en concrete handvatten
  • Monitoren en evalueren: hoe draagt dit bij aan het bereiken van je doelen en hoe maak je dit dan vervolgens zichtbaar?
  • Preventie: voorbeelden van succesvolle samenwerkingen op het snijvlak van zorg, sport en cultuur
  • Landelijke Academie Buurtsportcoaches: wat vragen deze akkoorden nu en wat betekent dat voor de afstemming tussen beleidsmakers en uitvoering EN daarmee de prioriteiten in de vereiste ondersteuning?

Voor alle thema’s is het belangrijk dat uitvoerders als beleidmakers samen aanwezig zijn, om zo een eenduidig beeld van de lokale opgave en ieders rol daarin te vormen zodat richting en prioriteiten helder zijn.

Deel dit bericht dan ook gerust met je collega’s waarvan je weet dat ze ook een rol spelen binnen het sportakkoord en/of GALA.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden (Bijeenkomsten Gezond en Actief Leven, Integraal Zorgakkoord en Sportakkoord II)

*Met buurtsportcoaches bedoelen we alle professionals onder de Brede Regeling Combinatiefuncties.

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 20 maart 2024