Resultaten behoeftepeiling digitale LAB-bijeenkomsten

Eind juni vonden de online bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties in het kader van de Landelijke Academies Buurtsportcoaches (LAB) plaats. In deze bijeenkomsten zijn verdiepende dialogen gevoerd, waarin de resultaten van de behoeftepeiling voor bij- en nascholing onder buurtsportcoaches, gemeenten en werkgevers zijn besproken om tot een verdere uitwerking te komen.

De regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties konden dit voorjaar helaas geen doorgang vinden vanwege de geldende maatregelen tegen corona. In deze bijeenkomsten was een workshop voorzien vanuit het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches).

Om toch de resultaten te delen en te bespreken en om per regio te bekijken waar de prioriteiten liggen, zijn er eind juni in vier interactieve online regionale bijeenkomsten verdiepende gesprekken gevoerd met buurtsportcoaches, gemeenten en werkgevers. De resultaten van deze digitale LAB zijn nu terug te vinden via deze pagina.

Tijdens de vier sessies is er veel informatie opgehaald en gedeeld en hebben jullie elkaar goed kunnen inspireren. Middels deze link naar de webpagina  kun je zowel de presentaties als ook de opbrengsten per regio teruglezen.

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 8 juli 2020