Behoeftepeiling

Centraal in het aanbod van bij- en nascholing staat de vraag: wat hebben buurtsportcoaches nodig om hun werk goed te kunnen blijven doen en zich zo te ontwikkelen? Maar niet alleen de vraag van de doelgroep is relevant; buurtsportcoaches werken aan lokale doelstellingen en dus ook de mening van gemeenten is belangrijk. De derde partij is natuurlijk de werkgever die zowel richting haar buurtsportcoaches als richting gemeenten haar rol zo goed mogelijk wil invullen. Daarom wordt een periodieke behoeftepeiling gehouden onder deze drie groepen. Alle drie de groepen krijgen een vragenlijst en de uitkomsten van die digitale peiling worden gebruikt om regionaal de dialoog in deze driehoek te faciliteren. Zo ontstaat een beeld van de prioriteiten voor bij- en nascholing alsmede de voorwaarden waaraan het aanbod moet voldoen. De schriftelijke peiling voor de buurtsportcoaches staat gepland voor eind oktober 2019. Daarna volgt de schriftelijke peiling voor gemeenten en werkgevers. De regionale dialogen worden gepland in het eerste kwartaal in 2020 met een mogelijke doorloop naar het tweede kwartaal.

Behoeftepeiling buurtsportcoaches: je kunt de vragenlijst invullen via https://nl.research.net/r/bscvragenlijst. De sluitingsdatum is 20 november 2019.